support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Er is door de AP nog geen officieel keurmerk / certificaat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), goedgekeurd. Wel is de AP bezig met een accreditatie voor instellingen die in de toekomst een AVG-certificaat kunnen toekennen.

In de toekomst kan men een AVG-certificaat aanvragen bij een gecertificeerde instelling (door de Raad van Accreditatie goedgekeurd). Een AVG-certificaat is een schriftelijke verklaring waarbij onafhankelijk is vastgesteld dat aan de richtlijnen wordt voldaan volgens een toetsbaar normenkader. Het laat zien dat een organisatie zorgvuldig omgaat met het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. In de toekomst zal het certificaat aantonen dat op het moment van de meting, de organisatie voldeed aan de richtlijnen.

Bij Otherside kiezen wij voor aantoonbare informatiebeveiliging op drie niveaus:

  • De ISAE 3402 Type II verklaring: deze geeft inzicht in het goed uitvoeren van de daadwerkelijk getroffen maatregelen. Dit wordt vastgesteld op basis van een diepgaande audit met representatieve steekproeven. Deze verklaring gaat hierdoor altijd over de daadwerkelijke uitvoering in het verleden.
  • Het ISO 27001:2013 certificaat: met dit certificaat wordt het managementsysteem getoetst aan de hand van het ISO 27002 normenkader, waarbij wordt vastgesteld of de processen en maatregelen onderdeel zijn van een systeem dat zichzelf steeds verder verbeterd. Daarmee geeft het zekerheid over de genomen maatregelen in de toekomst.
  • Het door NOREA, in mei 2018 gepubliceerde, privacy control framework: met dit framework wordt getoetst of er voldaan wordt aan de richtlijnen van de AVG, waarbij extra aandacht is voor de aspecten uit de AVG.

Een echt AVG-certificaat bestaat dus (nog) niet, maar bij Otherside houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven we streven naar het maximale niveau van informatiebeveiliging.

Wat nou middelmaat?

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 61 59 950
Xpert Desk
Tel: 073 61 59 950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!