support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands

In samenwerking met de Parnassia Groep gaat Otherside at Work de No Risk-uitvraag geautomatiseerd ondersteunen vanuit VerzuimXpert. Het gehele No Risk-proces van uitvragen, rappelleren, aanvragen en administreren wordt hiermee gedigitaliseerd. Daardoor is de HR belasting aanzienlijk minder en worden alle vangnetgelden optimaal benut binnen de kaders van de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens en sociale zekerheid.

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers onvoldoende gebruikmaken van een vangnetuitkering bij ziekte en arbeids­ongeschiktheid; ook wel de No Risk-polis genoemd. Bij een steekproef onder 180.000 medewerkers blijkt dat slecht 10% van de No Risk-medewerkers geregistreerd staat. Bij een verzuimsituatie wordt niet gesignaleerd of de mede­werker een No Risk'er is en er gebruikgemaakt kan worden van een vangnet uitkering. In de praktijk gaat het hier jaarlijks om miljoenen aan misgelopen gelden.

De No Risk-status uitvragen bij medewerkers is een enorm arbeidsintensief proces. Daarbij moet goed opgelet worden wat wel en niet gevraagd mag worden. De werkgever mag het uitvragen, maar de medewerker is vrij om er wel of niet aan mee te werken. Dit maakt de juridisch context vaak complex. Het rappelleren van de medewerker om te reageren is dus behoorlijk intensief. Daarnaast is er een groot risico dat vragen gesteld worden aangaande de oorzaak van de No Risk-status, die niet in lijn zijn met de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Parnassia Groep werkt al jaren met VerzuimXpert van Otherside at Work en onderkent als geen ander het belang van een volledige en zorgvuldige No Risk-administratie. De No Risk-administratie wordt al jaren nauwgezet bijgehouden in VerzuimXpert waarbij ook het signaleren op vangnet goed geregeld is. “Het juist, zorgvuldig en tijdig uitvragen vergt heel veel tijd en zorg”, zegt Ernst Smit, manager personeels- en salarisadministratie van de Parnassia Groep.

"Het is onze missie om administratieve processen zoveel mogelijk te automatiseren"

In co-creatie met Otherside at Work wordt het No Risk-uitvraagproces geautomatiseerd in de module ControlXpert. Wanneer een zieke medewerker korter dan 5 jaar in dienst is en zijn No Risk-status is onbekend, wordt er automatisch een digitale No Risk-uitvraag gestart. ControlXpert maakt automatisch een inschatting op een mogelijk No Risk-status. Daarna meldt het systeem de casus bij het UWV. ControlXpert biedt ook de mogelijk om een initiële uitvraag te doen bij indiensttreding en een groepsuitvraag bij bijvoorbeeld de overname van een bedrijf.

“Onze missie is om administratieve processen zoveel mogelijk te automatiseren", zegt Diederik Benders, Directeur Sales en Operations van Otherside at Work. "Hierdoor kan de tijd volledig besteed worden aan de optimale begeleiding van verzuimende of dreigend verzuimende medewerkers. Met ControlXpert zorgen we ervoor dat complexe wet- en regelgeving eenvoudig geïntegreerd wordt in de reguliere verzuim­management­processen. Met de automatische vangnetsignalering en de ondersteuning bij de financiële processen vanuit ControlXpert, is de geautomatiseerde en compliant No Risk-uitvraag dan ook een logische toevoeging hierop.“

Over Parnassia Groep

Ruim 10.000 collega’s van Parnassia Groep zetten zich met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Met de patiënt kijken wij welke hulp noodzakelijk is, kijken wij naar de kracht van een patiënt en welke specifieke bijdrage wij kunnen leveren. We bieden onze hulp zo vroeg en dichtbij; zo licht en kort als mogelijk. Waar nodig intensiever, zwaarder en langduriger. Zodat zij zelf en in balans met hun omgeving vorm kunnen geven aan hun leven, niet meer of zo min mogelijk belemmerd door psychische problemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Otherside at Work telefoon 073-6159950

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!