support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands

Om een betere grip te krijgen op de uitvoering van de sociale zekerheid is er de module Financial Control. Deze module biedt ondersteuning op het gebied van de uitvoeringsprocessen en financiële afhandeling van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanuit UWV.

Voor ieder traject met uitkeringsaspecten biedt Financial Control specifieke taaktriggers, taken en taakschermen ten behoeve van het uitvoeren van (controle)berekeningen en vergelijkingen. Loongegevens en UWV-betalingsspecificaties kunnen worden geïmporteerd, om te worden toegepast in berekeningen en/of vergelijkingen. Het resultaat van deze acties kan in de vorm van journaalposten geëxporteerd worden richting een extern boekhoudingspakket.

Naast de (controle)berekeningen van uitkeringen kan de module Financial Control ook ingezet worden om werkgever en/of CAO aanvullingen of kortingsberekeningen uit te voeren. Dit in de volgende uitkeringssituaties:

 • ZW 29a: Ziek agv zwangerschap
 • ZW 29b: Ziek naast WIA
 • Ziek uit dienst (BeZaVa) in geval ZW ERD
 • WIA 0-35 in geval WGA ERD
 • WIA WGA in geval WGA ERD
 • WIA IVA in geval WGA ERD

Tevens biedt het systeem u de mogelijkheid om de NoRisk/LKV uitvraag te integreren en optimaliseren. Nieuwe medewerkers worden gescreend tegen het UWV-doelgroepregister of middels een digitale vragenlijst wordt bepaald of er een gerede kans is op LKV en/of No-Risk. In het systeem zitten rappels en controles om een hoge participatiegraad te realiseren. De registratie wordt daarna in het systeem opgeslagen.

 

Productkenmerken

 

 • Loongegevens importeren vanuit salarisadministratiesysteem
 • Vastlegging UWV beslissingen in Xpert Suite dossier
 • (Dagloon)berekeningen uitvoeren, waarbij werkgever specifieke situaties (CAO, opslagen etc) meegenomen kunnen worden
 • Vergelijk van Financial Control berekening met de afgegeven UWV berekening (UWV beslissing)
 • Opstarten bezwaar en beroep procedure bij verschillen
 • Standaard sjablonen voor bezwaar en beroep
 • Dagloonindexaties uitvoeren
 • Importeren UWV betalingsspecificaties op basis van excel/csv bestanden
 • Journaliseren van kosten en opbrengsten naar kostenplaatsen
 • Financieel werknemerdashboard
 • NoRisk en LKV uitvraag
 • BI rapportages rondom historische en verwachte financiële schade

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!