support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands

Het Voice response systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per week actief om alle verzuim- en betermeldingen op een efficiente manier te registereren. Middels een telefoonnummer kan een medewerker zich ziek- of betermelden. Dit betekent minder administratieve handelingen voor zowel het werkend personeel als voor de zieke medewerker.

Daarnaast beschikt de module standaard over een aantal protocollen voor aanname en registratie.

 

Productkenmerken

 

  • 24/7 beschikbaar
  • Efficiënt te werk gaan
  • Uniformering van uitvragen bij verzuimmeldingen
  • Direct de juiste opvolging aan de hand van de beantwoording (kort erboven op of juist even niet)
  • Gerichte inzet daar waar van toegevoegde waarde

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Xpert Desk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!