support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands

Otherside at Work levert software waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Iedereen, dus ook de betrokkene, mag er vanuit gaan dat wij zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Wij zijn ISO 27001:2013 gecertificeerd en bezitten tevens een ISAE 3402 Type II verklaring.

Onze software en jouw data worden gehost in twee fysieke datacenters in Nederland. Uiteraard voldoen ook deze datacenters aan de hoogste beveiligingseisen.

Voor ons is informatiebeveiliging een kernpunt in onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Datakluis

Het delen van persoonsgegevens door werkgevers met dienstverleners is uitsluitend toegestaan als er sprake is van doelmatigheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scherpe kaders gesteld, in het bijzonder voor de uitwisseling van NAW- & BSN-gegevens tussen werkgevers en (arbo)dienstverleners.

Met de Datakluis wordt de verwerking van personeelsgegevens gefaciliteerd voor de werkgever. In een beveiligde kluis kan eenvoudig deze data worden gedeeld op zowel geanonimiseerd als niet-geanonimiseerd niveau met ketenpartners in de sociale zekerheid, indien er sprake is van doelmatigheid (AVG).

LET OP: deze dienst wordt uitsluitend rechtstreeks door Otherside at Work geleverd aan werkgevers, niet aan verzuimdienstverleners. De Datakluis heeft standaard integraties met alle arbodiensten die met de Xpert Suite werken.
 

Productkenmerken

 

 • Werkgevers kunnen medewerkers blijven vastleggen in hun eigen Datakluis en voorzien van essentiële gegevens. Zowel handmatig als geautomatiseerd
 • Voor dienstverleners: inzicht in aantal werknemers, FTE, afdelingen en functies (zonder persoonsgegevens) voor statistieken middels gepseudonimiseerde data
 • Verzuim melden blijft kinderlijk eenvoudig voor werkgevers
 • Gekoppeld aan de Xpert Suite voor dienstverleners
 • De Datakluis voldoet aan de allerhoogste veiligheids- en privacy-eisen conform AVG

ons privacy statement

 

 • Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens niet onnodig of ongewenst inzichtelijk zijn
 • Wij beschouwen het beveiligen van de opgeslagen persoonlijke gegevens als topprioriteit
 • Wij stellen continu onze beveiliging en privacymaatregelen op de proef
 • Wij ondersteunen de gebruikers van onze systemen maximaal en stimuleren om op de juiste wijze met persoonsgegevens om te gaan, om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens optimaal te waarborgen
 • Wij voeren enkel opdrachten van de gegevensverantwoordelijke uit als deze wettelijk zijn toegestaan
 • Wij zijn altijd transparant in onze werkwijze en de werking van onze software
 • Wij gebruiken nooit persoonlijke gegevens voor andere doelen dan de expliciete wensen en de opdrachten van de gegevensverantwoordelijke
Loket betrokkenen

Ben je betrokkene en heb je vragen over de wijze of de grondslag waarop jouw gegevens worden verwerkt? Of heb je een klacht of opmerking over een gebruiker van onze software die jouw gegevens verwerkt? Je kan dan contact opnemen met ons loket voor betrokkenen.

Wij zijn zelf niet de verantwoordelijke voor deze gegevens en zullen niet zomaar jouw gegevens aanpassen of opleveren, maar we zullen wel contact opnemen met de verantwoordelijke, bijvoorbeeld jouw werkgever, verzekeraar of arbodienst. Mocht je een rechterlijke uitspraak hebben die ons wel tot actie dwingt, dan zullen we hier uiteraard wel aan voldoen.

Het loket is bereikbaar via loket.betrokkenen@othersideatwork.nl of telefonisch via 073-6159950.

Responsible disclosure

Heb je een kwestbaarheid in de Xpert Suite gevonden? Deel deze dan niet openbaar, maar neem contact met ons op. We nemen alle meldingen serieus en zullen zo snel mogelijk contact opnemen en bijbehorende maatregelen treffen. Elke dag ontstaan er nieuwe bedreigingen. Otherside at Work streeft ernaar om pro-actief deze bedreigingen aan te pakken, zowel met interne medewerkers als externe adviseurs. We waarderen input van anderen die ook streven naar een veiliger internet daarom ook zeer.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Otherside at Work heeft een externe Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is mogelijk om contact op te nemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming via info@newdayriskservices.nl.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!