support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands
Lid van het RSC en graag op de hoogte van ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Dat kan! Volg nu de Otherside at Work bijscholingen bij het RSC en ontvang 3 PE-punten voor je deelname. 

In de bijscholing "Goed werkbaar conform de AVG: best practices" gaan we in op de AVG en interpretatie van de regels van de AP. Deze geven vele richtlijnen mee die als beperkend ervaren kunnen worden. Vanuit deze regels (wat mag er nou écht wel en niet?) en de best practices die wij bij onze klanten ervaren, gaan we dieper in op de mogelijkheden om op een zo werkbaar- en optimaal mogelijke manier aan de slag te gaan met het inzetbaar houden of -krijgen van medewerkers. Met respect voor de privacy van medewerkers. In deze bijscholing maken we inzichtelijk wat er allemaal geregeld moet worden om compliant met de nieuwe wetgeving te kunnen werken. Dit is namelijk veel meer dan alleen zaken níet meer vastleggen.

Het is van belang dat je goed bedenkt en vastlegt:

  • welke gegevens je waarom verwerkt,
  • hoe lang je deze bewaart,
  • hoe je bewaakt dat je ook alleen deze gegevens verwerkt en conform eigen regels bewaart,
  • én welke afspraken je met je verwerkers moet maken om volledig ‘in control’ te zijn.


Voor wie is dit interessant?
Voor casemanagers, privacy managers en kwaliteits- en procesmanagers die de werkwijze (mede) bepalen rondom het inzetbaar krijgen en houden van werknemers waar jij voor verantwoordelijk bent (als HR medewerker van een werkgever of als dienstverlener).


Wanneer kun je hier bij zijn?

  • Maandag 2 december
  • Dinsdag 3 maart


In de bijscholing "Voorkom misvattingen: échte inzichten met verzuimcijfers" kijken we verder dan de basis verzuimcijfers: verzuimpercentage, meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur. Maar beantwoorden we vragen als: wat kun je eigenlijk afleiden uit deze cijfers? En wat juist niet? In deze bijscholing geven we inzicht in de beperkingen die de standaardcijfers hebben en met welke extra gegevens meer praktisch bruikbare informatie uit data gehaald kan worden. We introduceren een stappenplan hoe je, in jouw specifieke situatie, kunt bepalen welke cijfers het meeste inzicht geven. Ook gaan we dieper in op de analyse van deze data: welke conclusies en vervolgacties kun je hier wèl en níet direct uit afleiden?


Voor wie is dit interessant?
Voor iedereen die meer met vastgelegde gegevens rondom verzuimbegeleiding wil doen en over deze gegevens beter onderbouwde uitspraken wil kunnen doen.


Wanneer kun je hier bij zijn?

  • Dinsdag 10 december
  • Dinsdag 3 maart
Investering

Ben je lid van het Register Specialistisch Casemanagement dan zijn de eerste twee bijscholingen gratis, daarna kun je deelnemen voor € 35 per keer. Voor studenten van CS Opleidingen is de prijs € 95. Voor leden van de beroepsverenigingen RNVC, NVvA, NVIA, NVBA en Actuarieel Genootschap geldt een prijs van € 125. Voor overige belangstellenden geldt een prijs van € 150. Kijk voor meer informatie onder het menu Opleidingen op de website van CS Opleidingen.

Het RSC is een stichting voor iedereen die als gediplomeerd casemanager werkzaam is binnen het vakgebied van case- en caremanagement. Het RSC behartigt de belangen van haar leden en stelt een openbaar te raadplegen register voor hun klanten en samenwerkende partners beschikbaar.

Het RSC wil een constante bijdrage leveren aan het actualiseren van kennis op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid. De bijscholingen zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!