support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

In de huidige maatschappij kan iedereen zijn steentje bijdragen aan de arbeidsmarkt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dit vindt iedereen heel normaal, maar het kan ook risico’s mee brengen voor werkgevers. Het risico op ziekte/uitval is voor sommige werknemers groter dan voor andere. Om die eventuele (financiële) risico’s te beperken voor werkgevers, en tegelijkertijd werknemers een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, heeft de overheid een vanget: de No-Risk polis. Met deze polis wordt de loondoorbetalingsverplichting gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers onvoldoende gebruikmaken van deze mogelijkheden en werknemers weten vaak niet dat zij onder de “No-Risk doelgroep” vallen.

Om de uitvraag van No-Risk en het LKV makkelijker te maken heeft Otherside, samen met Equivalence en de Parnassia Groep een nieuwe module ontwikkeld. Zo kunnen we de enorme kansen die deze regelingen bieden optimaal benutten.

Donderdag 5 sept. om 16:00u organiseerde Otherside een gratis Webinar waarbij alle vragen werden beantwoord over deze mogelijkheden.

Webinar graag terug kijken? Laat het ons weten!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!