support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Medisch dossier & planning

Bedrijfsartsen, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en vele andere interventionisten werken met de Xpert Suite. Het vertrouwen in een streng beveiligd en afgeschermd medisch dossier (XS Medical) is hierbij essentieel, net zoals een efficiënte planning van de agenda (XS Agenda) van de interventionist.

Vaccinaties & keuringen

Xpert Suite is meer dan een verzuimsysteem met basale functionaliteiten. Met recht kan worden gezegd dat het een integraal platform voor bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid is. Diverse organisaties hebben de processen rondom vaccinaties en keuringen op een optimale wijze ingeregeld. Naast de vastlegging van de resultaten (van bijvoorbeeld een Hepatitis-vaccinatie) wordt ook de procesondersteuning geboden (tijdig uitnodigen voor een rijbewijskeuring of een hervaccinatie i.h.k.v. low responder).

Veiligheid & preventie

Naast diverse mogelijkheden om preventieve activiteiten en trajecten te registreren op individueel niveau, kunnen ook groepsinterventies worden uitgezet. Medewerkers kunnen groepsgewijs worden uitgenodigd en inschrijven op preventieve activiteiten. Een PMO is daarmee eenvoudig en veilig uitgevoerd!

Onderzoeken

De module XS Forms biedt de mogelijkheid om eigen vragenlijsten in het proces in te bouwen. Zo kunnen (rechtenvrije) vragenlijsten - zoals een 4DKL en een SCL-90 - worden gebruikt, maar kunnen ook medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden ondersteund.

Xpert Suite geeft je diverse mogelijkheden om anders en slimmer om te gaan met verzuimbegeleiding. Benieuwd hoe? Bekijk onze modules, meld je aan voor onze webinars of plan een (digitaal) bakkie met ons! ☕

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!