support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

In een arbeidsmarkt die digitaliseert, maar waarin de mens de motor zal blijven, geloven wij dat aandacht, betrokkenheid en communicatie bepalend zijn voor trots, veerkracht en succes. Het is ons ultieme doel om met ons softwareplatform een ecosysteem te creëren dat een bijdrage levert aan veerkrachtige werknemers en daarmee het duurzame succes van organisaties. Meer over onze visie lees je hier.

Partnerprogramma

Om dit doel te bereiken, kijken we continu hoe we onze impact kunnen vergroten. Hoe we betere dienstverlening kunnen aanbieden aan onze doelgroep. Dit uit zich in ontwikkeling en innovatie van ons platform, maar ook in samenwerking met specialisten in de markt. 

Binnen dit zogenaamde partnerprogramma, bevinden zich verschillende typen partners. We werken samen met specialisten die ons voorzien van kennis, bedrijven die ons platform aanvullen met de juiste software en organisaties die met ons platform dagelijks bezig zijn met veerkrachtige werknemers en daarmee hun eigen duurzame succes.

Het partnerprogramma draagt hiermee bij aan een efficiëntere, effectievere en veilige uitvoering van bedrijfsgezondheidszorg en sociale zekerheid.

Xpert Integration Partner

Om de vraag binnen bedrijfsgezondheid zo goed mogelijk te bedienen, gaan we het liefst een samenwerking aan met een partij die een bepaald type wiel al heeft uitgevonden. Dit scharen we onder de Integration Partners. Een specifiek deel van ons platform komt dan tot stand door een generieke softwareintegratie.

Bekijk de Xpert Integration Partners hier

Xpert Eco Partner

Voor ons zijn Eco Partners organisaties die de Xpert Suite inzetten ter ondersteuning van hun dienstverlening en specialistische kennis. Dit zijn bijvoorbeeld arbodiensten die bedrijfsgezondheid uit handen nemen bij werkgevers en dit proces (grotendeels) onderbrengen in de Xpert Suite.

Bekijk de Xpert Eco Partners hier

Xpert Distribution Partner

Onder Distribution partners verstaan we partijen die de Xpert Suite afnemen, al dan niet personaliseren, en leveren/implementeren bij hun eigen set aan klanten. Met deze partners verbreden we onze doelgroep en vergroten we ons bereik binnen deze doelgroep. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook daarbuiten. 

Bekijk de Xpert Distribution Partners hier

Xpert Services Partner

Onder een Services partner verstaan we een partij die ondersteunt in het leveren van onze services. Denk hierbij aan diensten als het aanleggen van koppelingen of data warehousing. Services Partners zijn in veel gevallen partijen die binnen hun eigen klantenset een grote vraag hebben naar bijvoorbeeld koppelingen of data warehousing en dit uitvoeren, naast de exploitatie van de Xpert Suite.

Bekijk de Xpert Services Partners hier

Xpert Product Partner

Tot slot hebben we partners die een eigen product aanbieden en deze direct (op aanbeveling van ons) of via de Xpert Suite (via een koppeling), aanbieden bij klanten. Xpert Product Partners. Anders dan Integration Partners, krijgt het product van deze partner niet per sé meer waarde door de integratie - wanneer deze via de Xpert Suite wordt aangeboden - maar blijft de functionaliteit gelijk.

Bekijk de Xpert Product Partners hier

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!