support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands

Onze flexibele, gebruiksvriendelijke software heeft als belangrijkste doel jou als professional maximaal te ondersteunen. Want wij willen een bijdrage leveren aan het duurzame succes van jouw organisatie. En we weten dat dat alleen kan wanneer verschillende partijen efficiënt kunnen samenwerken. Medewerker, leidinggevende, HR, casemanager, bedrijfsarts, verzekeraar en andere interventionisten, iedereen kan met elkaar worden verbonden en is “connected” in de Xpert Suite.

Voor werkgevers
Als werkgever wil je grip hebben op de gezondheid en vitaliteit van je werknemers. Een goed lopend verzuimmanagement, inzicht in je verzuimcijfers en effectieve preventieve maatregelen zijn daarbij key... lees verder

Voor uitzend- en payroll organisaties
Ook als uitzend- of payrollorganisatie wil je grip hebben op je verzuim, zelfs wanneer je eigen risicodrager bent. De Xpert Suite is in te richten om onder meer volgens de ABU of NBBU uitvoering te geven aan verzuimmanagement... lees verder

Voor arbodienstverleners
Als arbodienstverlener neem je casemanagement, verzuimmanagement en duurzame inzetbaarheid uit handen bij werkgevers. Je belangrijkste doel is hen zo veel mogelijk te ondersteunen... lees verder

Voor schadelastbeheerders
Schadelastbeheerders die nauw samenwerken met verzekeraars kunnen de Xpert Suite inzetten voor de schadelastbeheersing van verzuim, Ziektewet, WGA, Eigenrisicodragerschap en WIA-dossiers... lees verder

Voor inkomensvolmachten
Als volmacht of verzekeraar binnen de arbeidsmarkt wil je dat inkomensverzekeringen (Verzuim, WGA, Ziektewet, WIA etc.), claimafhandelings- en naverrekeningsprocedures efficiënt worden afgehandeld... lees verder

Het resultaat en de klantreacties spreken voor zich 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Xpert Desk
Tel: 073-6159950
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!