support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands

Het delen van persoonsgegevens door werkgevers met dienstverleners is uitsluitend toegestaan als er sprake is van doelmatigheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scherpe kaders gesteld, in het bijzonder voor de uitwisseling van NAW- & BSN-gegevens tussen werkgevers en (arbo)dienstverleners.

Met de Datakluis wordt de verwerking van personeelsgegevens gefaciliteerd voor de werkgever. In een beveiligde kluis kan eenvoudig deze data worden gedeeld op zowel geanonimiseerd als niet-geanonimiseerd niveau met ketenpartners in de sociale zekerheid, indien er sprake is van doelmatigheid (AVG).

LET OP: deze dienst wordt uitsluitend rechtstreeks door Otherside at Work geleverd aan werkgevers, niet aan verzuimdienstverleners. De Datakluis heeft standaard integraties met alle arbodiensten die met de Xpert Suite werken.

 

Productkenmerken

 

  • Werkgevers kunnen medewerkers blijven vastleggen in hun eigen Datakluis en voorzien van essentiële gegevens. Zowel handmatig als geautomatiseerd
  • Voor dienstverleners: inzicht in aantal werknemers, FTE, afdelingen en functies (zonder persoonsgegevens) voor statistieken middels gepseudonimiseerde data
  • Verzuim melden blijft kinderlijk eenvoudig voor werkgevers
  • Gekoppeld aan de Xpert Suite voor dienstverleners
  • De Datakluis voldoet aan de allerhoogste veiligheids- en privacy-eisen conform AVG

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159950
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!