support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Duurzame inzetbaarheid

Op dit moment staat de duurzame inzetbaarheid enorm onder druk. Zo moeten we momenteel tot ons 67ste doorwerken. Dit is voor veel beroepen een behoorlijke opgave. Ook de krapte op de arbeidsmarkt levert veel stress op, met name in sectoren als de zorg, zakelijke dienstverlening en handel. Professionals in de bedrijfszorg zijn zeer schaars en de huidige inflatie zorgt bij veel huishoudens voor financiële onzekerheid. Deze geldzorgen leiden tot stress en uitval.

Aon kiest voor Otherside

Aon heeft na een zorgvuldig selectietraject gekozen voor Otherside at Work. De Xpert Suite van Otherside at Work sluit goed aan bij de ambities van Aon, die gelooft in het belang van veerkrachtige werknemers. Werknemers die gelukkig, gezond en productief zijn. Uit eigen onderzoek van Aon blijkt dat slechts 30% van de medewerkers veerkrachtig is. Ongeveer de helft voelt zich onvoldoende thuis en/of veilig op het werk of ervaart dat zijn of haar potentieel niet benut wordt. Uit het onderzoek blijkt verder dat werkgevers die investeren in de vijf pijlers van vitaliteit (sociaal, fysiek, financieel, mentaal, professioneel) tot drie keer meer veerkrachtige medewerkers hebben. 

Investeren in vitaliteit gaat niet zonder inzicht. Data over hoe en waarom werknemers uitvallen is hierbij cruciaal. “Op dit moment zien we een enorme piek in middellang en lang verzuim. Dit verdient momenteel heel veel aandacht”, aldus Lex Moerings, Chief Health & Wealth bij Aon.

Eén systeem

Moerings: “Voor Aon is het belangrijk om de klanttevredenheid te verhogen en het inzicht in data te verbeteren. Daarbij worden de contracten en polissen van de werkgever binnen hetzelfde platform verwerkt, waardoor veel efficiënter kan worden gewerkt. XS is een integraal systeem voor de gehele periode van verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar biedt ook de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger met werkgevers te koppelen. We gaan nu echt naar één systeem toe waarbij alle professionals efficiënt en veilig kunnen samenwerken.” 

Robert van Gils, business development manager van Otherside at Work: “Binnen XS wordt veel data verwerkt. Dit gebeurt zeer veilig en de data is makkelijk te ontsluiten voor analyse doeleinden. Uiteindelijk is het doel van zowel Aon als Otherside dat we professionals die actief zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid maximaal ontlasten, zodat er ruimte gaat ontstaan voor de dialoog met de uitgevallen medewerker die het echt nodig heeft. We willen een systeem dat voor ons werkt en niet andersom. Dit gaat een enorme bijdrage leveren aan het krijgen van meer grip op de inzetbaarheid. En daar doen we het samen voor.”

Investeren in een nieuw platform

Digitale ontwikkelingen gaan vandaag de dag enorm snel. Als marktleider in het domein van employee benefits wil Otherside at Work een toonaangevende dienstverlener zijn en blijven. Innoveren is hierbij een must. Moerings: “Met de overstap naar de Xpert Suite ontstaat veel meer digitale slagkracht, waardoor onze mensen niet bezig zijn met de eenvoudige, herhaalde werkzaamheden, maar zich echt kunnen richten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een duurzame en snelle re-integratie van uitgevallen medewerkers. Daarmee maken we echt het verschil voor onze klanten.

Samenwerken

Veiliger, sneller en efficiënter digitaal samenwerken. Wanneer een werknemer uitvalt zijn er tal van professionals belast met de re-integratie. Wanneer deze re-integratie langer dan 2 jaar duurt is andere wet- en regelgeving van toepassing en wordt de begeleiding vaak overgedragen aan andere professionals. De ambitie van Aon is om werkgevers bij deze begeleiding van a tot z te ontzorgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle professionals en de werkgever naadloos met elkaar samenwerken in één integraal medewerkersdossier. 


Team Aon/Otherside at Work v.l.n.r. Diederik Benders, Lex Moerings, Corinne Veenhof, Robert van Gils, Jonty van de Berg, Ante Joosten, Erna Meijer, Karlijn Aalbregt

Datakwaliteit

Moerings: “We gaan een enorme stap maken in de datakwaliteit doordat we met Xpert Suite makkelijk en snel de HR-systemen van werkgevers kunnen aansluiten. Hiermee is de data in Xpert Suite altijd up-to-date, worden er minder fouten gemaakt en zijn de rapportages beter.” Van Gils: “Voor efficiëntie en datakwaliteit zijn goede systeemkoppelingen essentieel. Dit is echt een kracht van ons systeem”

Integraal dossier

Omdat alle professionals straks samenwerken in één integraal medewerkersdossier ontstaat er automatisch een integraal werkgever-medewerkersbeeld. Deze data kan Aon vervolgens ontsluiten en gebruiken voor gedegen adviezen en rapportages waar werkgevers hun gezondheidsbeleid op kunnen aanpassen.

Taakdelegatie

Moerings: “Er is een enorme schaarste aan bedrijfsartsen. Om uitgevallen medewerkers snel en goed te ondersteunen gaan we inzetten op ‘werken onder taakdelegatie’. Hierbij worden specifieke taken, onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts, door een BIG-geregistreerde casemanager uitgevoerd. In het nieuwe systeem wordt de rolverdeling zodanig ingericht dat de bedrijfsarts goed de supervisie kan houden op de uitvoering. Hierdoor ontstaat er voor de bedrijfsarts meer ruimte om zich te concentreren op urgente dossiers.” Van Gils: “We weten inmiddels dat zo’n 77,7% van het verzuim kortdurend is (minder dan 2 weken) en dat frequent kortdurend verzuim een belangrijke indicator is voor langdurig verzuim. Taakdelegatie kan zorgen voor meer essentiële informatie in die cruciale eerste dagen/weken. Zo kun je sneller reageren bij potentieel langdurig of problematisch verzuim.”

Toekomst

Systemen zoals Xpert Suite hebben een impact op heel veel processen en zijn straks gekoppeld aan duizenden werkgevers. Aon en Otherside at Work doen de invoering samen. Dat is een intensief project. De samenwerking is dan ook een strategische keuze geweest, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende jaren. 

Voor Aon is het essentieel dat een partij als Otherside at Work de visie en strategie heeft om te blijven innoveren. Zo is Otherside at Work als eerste softwareleverancier in deze markt bezig met artificial intelligence. Diederik Benders, CEO van Otherside: “Mede door tekorten en maatschappelijke uitdagingen, wordt de roep naar efficiëntie in de bedrijfsgezondheidszorg steeds groter. Daarom focussen we ons enerzijds op de doorontwikkeling van onze oplossingen en zoeken we anderzijds naar innovatieve oplossingen die zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Zo hebben we ons eigen onderzoekslab en gebruiken we Artificial Intelligence om essentiële patronen te achterhalen. Zo kunnen we steeds verder vooruit gaan kijken”.

Moerings: “Deze innovaties gaan de komende jaren helpen om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren.”                                 

Aon en Otherside at Work kijken er naar uit om samen de komende jaren medewerkers te helpen om gezond en inzetbaar te worden en te blijven.

Over Aon

De historie van ons bedrijf gaat terug tot het jaar 1688. Aon is de grootste onafhankelijke risico- en verzekeringsadviseur van Nederland. In Nederland heeft Aon 13 vestigingen met 2.400 medewerkers. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Rotterdam. Aon plc (NYSE: AON) zet zich in voor betere besluitvorming - om mensen over de hele wereld te beschermen en hun bestaan te verrijken. Onze medewerkers leveren advies en oplossingen die onze klanten in meer dan 120 landen duidelijkheid en vertrouwen geven om betere beslissingen te nemen waarmee zij hun bedrijf beschermen en laten groeien. Kijk voor meer informatie op www.aon.nl.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!