support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
De traditionele aanpak van verzuim schiet tekort!

De wettelijke termijn van 6 weken voor bedrijfsarts-inzet is achterhaald. Paul ter Wal, expert op het gebied van inzetbaarheid en bevlogenheid, bepleit een mensgerichte aanpak die verzuim verkort en medewerkers gelukkiger maakt. We spraken met Paul over zijn visie, de rol van IT en de voordelen voor organisaties.
 

Paul, wat houdt jouw mensgerichte aanpak van verzuim in?
De huidige focus op protocollen en de Wet Verbetering Poortwachter laat kansen liggen. In mijn aanpak staat persoonlijke aandacht centraal. We nemen al binnen 3-5 dagen na ziekmelding contact op met de medewerker. Slimme triage bepaalt of het om kort- of langdurig verzuim gaat, zodat de juiste zorg snel kan worden ingezet.
 

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?
Korter verzuim bespaart organisaties veel geld. Betrokken medewerkers voelen zich gehoord en gewaardeerd, wat leidt tot meer betrokkenheid en geluk. Zo profiteert de hele organisatie van: lagere kosten, hogere productiviteit en een gezonder werkklimaat. Investeren in inzetbaarheid en welzijn is dus een slimme investering!
 

Welke rol speelt IT in deze aanpak?
Data is cruciaal voor gefundeerde triage. IT-systemen verzamelen data over verzuimoorzaken en prognose. Zo kan de leidinggevende, met ondersteuning van de arbodienst, de juiste stappen zetten. AI kan dit proces nog efficiënter en proactiever maken. Otherside at Work helpt organisaties met Xpert Suite, software die relevante data verzamelt, analyseert en interpreteert. Zo komen we tot de juiste (vervolg)acties.
 

Hoe implementeer je een mensgerichte aanpak?
Op 23 mei leggen Paul en Otherside at Work je dit uit tijdens een webinar. Hierin licht Paul zijn aanpak toe en vertelt hij hoe je dit als HR-manager kunt toepassen in jouw organisatie. We laten ook zien hoe IT en slimme tools je hierbij kunnen ondersteunen.

                                                                                                                     Meld je hier aan voor het webinar


Over Paul ter Wal
Paul ter Wal heeft altijd gewerkt in het domein van inzetbaarheid. Hij is dan ook bekend in de wereld van HR, of zoals hij het liever noemt ‘Mens en Organisatie’. Paul spreekt op congressen en adviseert bedrijven om hun verzuim te reduceren. 

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!