support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Als het gaat om verzuimbegeleiding kun je niet zonder een bedrijfsarts. De bedrijfsarts speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van werknemers die ziek zijn en bij het begeleiden van hun re-integratie. In deze blog duiken we dieper in op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts en laten we zien waarom hun rol zo belangrijk is in het hele verzuimproces.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is met zijn medische expertise, begeleiding en coördinatievaardigheden van onschatbare waarde bij het ondersteunen van zieke werknemers en het bevorderen van een succesvolle re-integratie. De bedrijfsarts een breed scala aan taken op het gebied van verzuimbegeleiding.

De belangrijkste zijn:

Medische beoordeling

De bedrijfsarts is gespecialiseerd in het beoordelen van de medische situatie van zieke werknemers. Ze bepalen de aard en ernst van de ziekte, identificeren belemmeringen voor het werk en evalueren de geschiktheid van re-integratiemogelijkheden. Hun medische expertise is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Adviseren over passende arbeidsmogelijkheden

Op basis van de medische beoordeling adviseert de bedrijfsarts over passende arbeidsmogelijkheden voor werknemers tijdens hun ziekteperiode. Dit kan variëren van tijdelijke aanpassingen in taken en werkuren tot het aanbieden van alternatief werk dat geschikt is voor de gezondheidstoestand van de werknemer.

Ondersteuning bij re-integratie

Een andere belangrijke taken van de bedrijfsarts is het ondersteunen van werknemers bij hun re-integratie in het arbeidsproces. Ze werken nauw samen met werknemers, werkgevers en andere betrokken partijen om een gestructureerd re-integratieplan op te stellen en ervoor te zorgen dat werknemers de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen om succesvol terug te keren naar hun werkplek.

Rol van de bedrijfsarts bij ziekte en re-integratie

Begeleiding en advies

De bedrijfsarts begeleidt en adviseert zowel werknemers als werkgevers. De bedrijfsarts beoordeelt de medische situatie, informeert over de verwachte hersteltijd en verstrekt informatie over mogelijke aanpassingen op de werkplek. Dit helpt werknemers en werkgevers om weloverwogen beslissingen te nemen in verzuimbegeleiding en re-integratie.

Coördinatie met andere betrokkenen

Een effectieve verzuimbegeleiding vereist samenwerking tussen de medewerker, leidinggevende, HR, casemanager, bedrijfsarts, verzekeraars en andere betrokkenen. De bedrijfsarts speelt een centrale rol in het coördineren van deze betrokkenen en zorgt voor een soepele informatiestroom.

Een verzuimsysteem waarbij alle betrokkenen in één systeem werken bevordert de samenwerking tussen alle betrokkenen en vergroot de kans op succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. De Xpert Suite voorziet hierin.

Meer weten over de Xpert Suite

 

Bewaken van de voortgang

De bedrijfsarts houdt een oogje in het zeil en bewaakt de voortgang van het verzuimproces. Denk aan het regelmatig evalueren van de situatie, het monitoren van de medische vooruitgang van werknemers en het aanpassen van het re-integratieplan indien nodig. Door proactief te handelen, kan de bedrijfsarts problemen tijdig identificeren en aangepaste maatregelen nemen om het verzuim te verkorten.

Aan de slag met verzuimbegeleiding?

Wanneer je de verzuimbegeleiding in jouw organisatie naar een hoger plan wilt tillen, ben je bij Otherside at Work aan het juiste adres. Ons verzuimsysteem de Xpert Suite werken de bedrijfsarts en andere betrokkenen eenvoudig samen in één systeem. Op basis van het verzuimbeleid bouw je protocollen in de Xpert Suite, zodat de juiste personen op het juiste moment een taak toegewezen krijgen. Bovendien bespaar je een hoop tijd als je gebruik maakt van de tientallen templates van protocollen die voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter, Ziektewet en WGA.

Meer weten over de Xpert Suite

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!