support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands
Ja.

Als werkgever mag je een medewerker vragen hoe lang hij of zij verwacht ziek te zijn.

Binnen de Xpert Suite kun je deze verwachte hersteldatum zelfs registreren en door het systeem laten monitoren. Daarbij kun je de verzuimbegeleiding starten die het beste aansluit bij de verwachting van de medewerker. Geeft de medewerker aan dat hij verwacht binnen enkele dagen weer hersteld te zijn, dan kun je een beperkte vorm van begeleiding starten zonder vervolgtaken. Als hij verwacht meer dan twee weken nodig te hebben voor herstel, dan kun je bijvoorbeeld het dossier direct voorleggen aan de bedrijfsarts. Verder kun je ook een taak initiëren voor de leidinggevende of casemanager om te toetsen of de verwachte hersteldatum moet worden  bijgesteld.

Zo stem je de verzuimbegeleiding beter af op de behoefte van de medewerker en wordt gestuurd op een sneller herstel!

Meer weten? Neem contact met ons op. Wij willen ook contact met jou!
📱 073 615 9950 | ✉️ sales@othersideatwork.nl

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 - 61 59 950
Xpert Desk
Tel: 073 - 61 59 999
Download onze brochure
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!