support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Twee maanden geleden zijn wij gestart met Otherside Hyperlab. Samen met Alex van der Peet, Bart Ratering en Shujing Ke (gepromoveerd op het gebied van Kunstmatige Intelligentie) wordt met behulp van artificial intelligence en geavanceerde technologie onderzocht wat de mogelijkheden zijn om vanuit de Xpert Suite datagedreven werken verder te ondersteunen!

Via nieuwsbrieven, Social Media en een webinar hebben we onze klanten uitgenodigd om zich aan te sluiten als launching partner. Hiervoor zijn 4 deelname pakketten samengesteld. Dit varieert van een gratis basispakket (Supporter Gratis)  tot een compleet pakket (Founding Partner), waarbij je profiteert van alle extra opties. De eerste contracten zijn getekend en er melden zich nog steeds klanten aan voor deelname.    

Hyperlab heeft tot doel om 'plus-diensten' te ontwikkelen waarmee op basis van data-analyses, voorspellingen aan klanten teruggegeven kunnen worden en zij aantoonbaar betere resultaten kunnen behalen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dit zal zowel spelen op het gebied van algemene klantadvisering, begeleiding van individuele cases als planningsvraagstukken in de eigen operatie.

Om deze plus-diensten te ontwikkelen maken we gebruik van machine learning en leren we van de data van onze partners, door hier patronen in te herkennen. De eerste modellen zijn klaargezet en we trainen met deze data.

Er is een ‘pipeline’ ontwikkeld om dit analyseproces te automatiseren (data oppakken, data bewerken, modellen trainen/fine tunen, resultaat bepalen) zodat we beter de grote hoeveelheid aan data én de mogelijke combinaties van data kunnen proberen om te zoeken naar de beste voorspellingen. De eerste resultaten zijn bekend en er zijn goede tekenen van ‘zekerheid’ van de voorspellingen. We zijn nu druk bezig om de resultaten van de eerste modellen te verbeteren, zodat deze nog nauwkeuriger worden.

Op donderdag 9 juni heeft de eerste klantsessie plaatsgevonden. Samen met de aangesloten klanten hebben we nagedacht over hoe we de resultaten kunnen vertalen naar praktisch toepasbare producten. Hoe we deze praktisch toepasbare producten gaan ontwikkelen, staat op de agenda van de volgende partnerworkshop op 11 juli.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!