support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Innovaties die echt het verschil gaan maken in de bedrijfsgezondheidszorg

Otherside at Work wil met de Xpert Suite een essentiële bijdrage leveren aan het succes van de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland. Ondanks de uitdagingen die er op dit moment spelen, ziet Otherside veel gedreven professionals en werkgevers in de markt die, met de juiste innovaties en tools, optimaal hun kracht kunnen inzetten voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter ligt het verzuim in Nederland op het hoogste punt. De COVID-19 pandemie heeft dit versneld, maar ook hiervoor steeg het gemiddelde verzuim in Nederland. Bedrijfsartsen, maar inmiddels ook gekwalificeerde casemanagers, zijn schaars, arbodienstverleners en UWV hebben grote moeite om wachttijden te beperken en de vergrijzing van de beroepsbevolking en toenemende spanning op de werk-privé balans maakt dat de noodzaak voor goede bedrijfsgezondheidszorg en effectieve inzet van professionals groot is. 

Diederik Benders – CEO: Medewerkers en werkgevers hebben een groot belang bij een effectief werkende bedrijfsgezondheidzorg. Onze software speelt een essentiële rol in het faciliteren van de digitale samenwerking tussen medewerkers, werkgevers, dienstverleners en de (verzekerde) bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer kiezen partijen voor de integrale benadering en we zien een sterke consolidatie van dienstverleners op het gebied van preventie, verzuim en mobiliteit. Het is onze missie om werkgevers en dienstverleners de tools te geven voor effectieve bedrijfsgezondheidszorg en daarmee bij te dragen aan vitale en inzetbare medewerkers in Nederland. Dat vraagt van ons niet alleen innovatie en samenwerking met onze klanten en (kennis)partners, maar ook om continue groei en doorontwikkeling. Doordat we inmiddels met meer dan 125 medewerkers aan één platform werken, zijn we echt de veilige, toekomstbestendige en specialistische marktleider die nodig is om het verschil te maken."

Roel van der Sanden – CTO: “Onze software richt zich steeds meer op het versterken van de menskracht van de professional en werkgever. We kijken steeds meer naar hoe we de professional vele malen effectiever kunnen laten werken. Zoals de fiets ervoor zorgt dat de mens vele malen efficiënter zich met de eigen spierkracht kan voortbewegen. Daarom kiezen we heel bewust voor het benutten van onze 20-jarige ervaring. Zowel inhoudelijk als technologisch. Inmiddels is de software uit 2003 technologisch allemaal vernieuwd tot de modernste technieken en dit blijft een continue levenscyclus, maar de functionele kracht wordt steeds groter doordat we niet steeds ‘opnieuw’ beginnen."

Omdat we zagen dat de druk op de markt de laatste jaren toenam, hebben we juist dit jaar ruim € 1M extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons platform. En ook de komende jaren blijven wij 30 tot 35 procent van onze omzet investeren in de doorontwikkeling van het platform. Daarbij zetten wij in op zelfredzaamheid, flexibiliteit, data & intelligence en innovatie. Daarbij zijn de nieuwe XS-app en de inzet van intelligente vragenlijsten de eerstvolgende mooie opleveringen op onze roadmap.

We zijn erg enthousiast over de concrete resultaten die we nu al leveren. Ons XS Connect platform is inmiddels volop in gebruik bij onze klanten, waardoor er inmiddels meer dan 1.000 koppelingen door onze klanten zelf zijn gemaakt en de eerste klantmigraties zijn uitgevoerd, zonder enige ondersteuning (en kosten) vanuit Otherside. Dat maakt het voor veel meer klanten rendabel en makkelijker om een koppeling aan te leggen, waarmee professionals zich met betere datakwaliteit kunnen richten op de inhoud van hun werk.  

We hebben geïnvesteerd in de unieke ondersteuning van en ketenintegratie tussen werkgevers, dienstverleners en volmachten. De komende tijd gaan we een aantal vernieuwingen doorvoeren die het verschil gaan maken. We hebben een geavanceerde planningsmodule gerealiseerd, waarmee meer dan 70% van de oproepverzoeken geautomatiseerd kan worden ingepland op basis van slimme business rules. Daarmee boeken we niet alleen administratieve winst, maar ook de inzet van de professionals verbetert. Met de oprichting van ons Otherside Hyperlab, begin 2022, hebben we AI-onderzoek gedaan en gekeken naar de mogelijkheden om op een praktische manier veel slimmer met je beschikbare tijd om te gaan. Daar zijn nu de XS CaseloadPredictor en XS AbsencePredictor gelanceerd. Vanuit het Hyperlab worden de komende jaren nog veel meer intelligente innovaties  gerealiseerd.” 

Diederik Benders – CEO: “Natuurlijk lukt het ons ook niet altijd om iedere koppeling of ieder project vlekkeloos te laten verlopen, maar uiteindelijk is de essentie dat we een echt duurzaam verschil maken in de bedrijfsgezondheidszorg. Dat gaat (helaas) niet van de een op de andere dag. We merken wel dat de omvang die we inmiddels hebben bereikt (2,7 miljoen dossiers en een team van 125 medewerkers) helpt om de investeringen en productontwikkeling te doen, die het verschil gaan maken.  Door onze sterke basis met data gedreven innovaties en de juiste inhoud te combineren, gaan we nog veel grotere verschillen maken. Ondanks dat we geen multinational zijn, investeren we door onze focus en omvang inmiddels stevig in deze innovaties. Door de betrokkenheid van het management en de aandeelhouders kunnen we met recht zeggen dat we altijd leveren: “we challenge and deliver”! Daarbij gaan wij altijd uit van de versterking van de menselijke kracht van de professionals, werkgevers en medewerkers met behulp van intelligente software. Dat vergroot de mogelijkheid voor persoonlijke en professionele aandacht voor de mensen die dit het hardste nodig hebben. Dat is waar wij in geloven.” 

Roel van der Sanden – CTO: “De mogelijkheid om zélf dingen te doen op het moment dat het jou goed uitkomt, terwijl je ook de mogelijkheid hebt om door een persoon verder geholpen te worden, is in veel markten heel normaal en succesvol gebleken. We zetten dan ook niet in op technologie die ‘de persoon simuleert’ (zoals een chatbot), maar juist op technologie waarmee je bijvoorbeeld (binnen toegestane grenzen) zelf je afspraak met de bedrijfsarts verplaatst of dat de bedrijfsarts en casemanager op basis van eerder ingevulde vragenlijsten van medewerkers tijdens het spreekuur effectiever werken. Vanuit Hyperlab gaan we ons steeds meer richten op het voorspellen van verwachte verzuimduur (m.b.v. triages), ondersteuning bij het voorstellen van passende interventies en daarmee mogelijk het voorkomen van verzuim. Hier wordt het vooral kiezen welke van deze mogelijkheden we als eerste gaan benutten.” 

Diederik Benders – CEO: “Ieder van onze klanten moet zijn eigen visie op ‘wat goede bedrijfsgezondheidszorg is’ kwijt kunnen in de Xpert Suite. Onze kenmerkende flexibiliteit blijft absoluut. Daarnaast is informatiebeveiliging voor ons al jaren ‘core business’ en dat neemt alleen maar toe. Groei is essentieel voor succes: samen met ons groeiende aantal klanten laten we de vernieuwingen echt waardevol zijn. We geloven hier in autonome groei en ondernemerschap. Daarbij hebben wij focus op ons product en onze dienstverlening, maar bovenal op onze klanten en medewerkers. Het verschil maken doen we niet in één dag, week, maand of jaar. Maar wij gaan in ons nieuwe kantoorpand nog jaren doorgroeien en innoveren om een echte bijdrage te leveren aan de bedrijfsgezondheidszorg.” 

 

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!