support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

De explosieve toename van verzuim en arbeidsongeschiktheid vraagt om scherpe keuzes op het gebied van schadelastbeheersing en portefeuillebeheer. Een combinatie van moderne cloudtechnologie en AI-modellen voor data-analyse biedt hierbij mogelijkheden die eerder ondenkbaar waren. Verzekeraars, inkomensvolmachten, arbodienstverleners en werkgevers moeten deze kans met beide handen aangrijpen, zeggen Max Kaspers (Whayle) en Robert van Gils (Otherside at Work). ‘Datagedreven oplossingen bieden inzicht in de risico’s en maken het mogelijk om er gericht op te sturen.'

Whayle en Otherside at Work zijn beide actief in de markt voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. ‘Werkgevers, arbodienstverleners en financiële dienstverleners werken met ons onlineplatform Xpert Suite allemaal binnen hetzelfde registratiesysteem’, vertelt Van Gils. ‘Dit levert een unieke combinatie van operationele data op die zeer waardevol is voor risicomanagement en portefeuillebeheer.’ Bij de zoektocht naar een partij die kon helpen bij de ontsluiting en interpretatie hiervan kwam Whayle in beeld, vertelt Kaspers. ‘Met onze modellen en analyses vertalen we arbeidsgerelateerde risico’s naar concrete adviezen voor de toekomst.’

Data en modellen

De diensten, kennis en expertises van Whayle en Otherside at Work vullen elkaar wonderwel aan. Van Gils en Kaspers zien een groeiende behoefte aan analyse van arbeidsgerelateerde risico’s. ‘AI-toepassingen binnen Xpert Suite doen al operationele voorspellingen waarmee arbodienstverleners hun verzuimbegeleiding kunnen verbeteren,’ zegt Van Gils. ‘De advanced analytics-modellen van Whayle zijn hier complementair aan. Whayle is sterk in het bieden van strategische inzichten in verzuimontwikkelingen en trends op het niveau van de totale onderneming.’

‘Wij combineren inhoudelijke kennis van verzuim en arbeidsongeschiktheid met geavanceerde financiële, actuariële en AI-modellen’, licht Kaspers toe. ‘Daarvoor zijn goede data van de klant onmisbaar. En die genereert het onlineplatform van Otherside at Work. Zo creëren we samen waardevolle datagedreven inzichten voor een grote groep gebruikers.’

Noodzaak van controle

De groeiende vraag naar risicoanalyses komt niet uit de lucht vallen. Dit is een van de gevolgen van de voortgaande consolidatie in de inkomensmarkt, zegt Kaspers. ‘Vooral inkomensvolmachten timmeren hard aan de weg. Grotere spelers bouwen hun marktpositie uit door kleinere over te nemen en een eigen oplossing in te richten voor arbodienstverlening. Hierdoor neemt de omvang van de risico’s toe, en dus de noodzaak van controle over de gezondheid van de portefeuille.’ Met het groter worden van de volmachten wordt bovendien het toezicht strenger. ‘De Nederlandsche Bank (DNB) ziet het werk van volmachten als uitbesteed werk van verzekeraars en wil dat volmachten steeds vaker voldoen aan dezelfde eisen als de verzekeraars zelf. Data-analyse is onmisbaar om een verantwoord, “auditable” resultaat op te leveren.’

Kostendekkende premies

Bij veel financieel dienstverleners op de inkomensmarkt ligt het debacle rond het eigenrisicodragerschap voor de WGA nog vers in het geheugen, ziet Van Gils. ‘Na invoering van de WIA in 2006 werden verzekeringen voor eigenrisicodragen tegen sterk concurrerende tarieven aangeboden. Te lage premies bezorgden de sector uiteindelijk een collectief verlies van €1,6 miljard. ’DNB concludeerde destijds dat dit in belangrijke mate te wijten was aan gebrekkige datakwaliteit. ‘Dat was voor alle aanbieders een harde les’, aldus Kaspers. ‘Onze gevalideerde modellen maken inzichtelijk hoe risico’s zich ontwikkelen en wat nodig is om de premies kostendekkend te houden. Zo kunnen bedrijven daarop anticiperen.’

Voorziening op balans werkgevers

Gebundelde online datageneratie en vertaling daarvan naar operationele en strategische inzichten is ook zeer interessant voor werkgevers. En dan vooral grotere organisaties die scherp willen kiezen welke risico’s ze verzekeren en welke ze zelf kunnen dragen. Van Gils: ‘In Nederland worden de kosten voor de WGA doorbelast aan de werkgever. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om dit bij het UWV te laten of eigenrisicodrager (ERD) te worden. Whayle biedt een model om de kans op instroom in de WGA te berekenen.'

‘Daarmee kunnen werkgevers ook een geoffreerde WGA-premie beoordelen’, gaat Kaspers verder. ‘We zien steeds vaker werkgevers die ERD worden en dit in volledig in eigen beheer uitvoeren. De verwachte WGA-kosten hebben invloed op hun financiële positie. Dit gaat om enorme bedragen, waarbij toekomstige voorzieningen actuarieel worden vastgesteld en voorzien worden op de balans. Die scenario’s kunnen we vervolgens doorrekenen ten bate van een passende balansvoorziening. Zet je dit soort posten niet correct op de balans, dan laat die een heel andere financiële positie zien dan je feitelijk hebt.’

Grip op risico

Uiteindelijk draait het allemaal om grip op risico, zien Kaspers en Van Gils. ‘Of het nu gaat om werkgevers, verzekeraars, volmachten of arbodienstverleners: in verzuim- en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaat het om grote bedragen’, stelt Kaspers. ‘Dan moet je goed weten wat je doet én waarom je dat doet. Analyses van data uit je eigen organisatieprocessen helpen daarbij en brengen je verder dan de grove data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onze nieuwe technieken bieden een multidimensionaal beeld van verzuim. Dankzij exceptional model mining kunnen we bijvoorbeeld detecteren welke groepen in een populatie afwijken van het gemiddelde omdat ze een hoog of juist een laag risico op verzuim hebben. Ook berekenen we kostendekkende premies voor de verzuimverzekering of de kosten voor een verzuimvoorziening. Zo houd je grip op de totale schadelast.’

Iedere dag vooruitkijken

Dankzij de combinatie van de data van Xpert Suite en de analyses van Whayle hebben klanten continu inzicht in ontwikkelingen in hun portefeuille. Kaspers: ‘Bedrijven kunnen per dag zien welke verschuivingen er zijn, eventuele knelpunten signaleren en die aanpakken. In plaats van eens per jaar of halfjaar achteruit kijken, wat voorheen vaak gebeurde, is het nu mogelijk iedere dag vooruit te kijken. We kunnen met onze modellen de ontwikkeling van bestaand verzuim voorspellen én ook de kans op nieuw verzuim.’

Die prognoses zijn pijnlijk accuraat. Zo voorspelde Whayle een fikse stijging van de 42e-weeksmeldingen bij UWV, met name onder jongeren. ‘Met het oog op de maatschappelijke belangen had ik graag ongelijk gekregen,’ zegt Kaspers. ‘Maar UWV rapporteerde precies deze ontwikkeling in zijn Achtmaandenverslag 2022.’

Elkaar versterken

Whayle en Otherside at Work vinden elkaar in hun ambitie en drive om te blijven innoveren en zo de markt verder te helpen. Datagedreven beheersing van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt beter door intensieve samenwerking van alle partijen in de keten, zeggen Kaspers en Van Gils. ‘We hebben in de praktijk ervaren hoe Otherside at Work en Whayle elkaar versterken’, vertelt Kaspers. ‘Data-analyse is mooi, maar als je er slechte data voor gebruikt, komt er ook een slechte analyse uit. We hebben nu ervaring met het bewerken van de data uit Xpert Suite voor onze systemen, én weten dat onze modellen werken.’ Die bewezen succesvolle combinatie zetten Kaspers en Van Gils graag in voor nog veel meer klanten. ‘We kijken ernaar uit om de samenwerking uit te breiden’, besluit Van Gils. ‘En om zo een datagedreven bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid.’

Over Whayle

Whayle is een gespecialiseerde dienstverlener in het domein van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Professionals op het gebied van data analytics, technologie en domeinkennis werken er samen in een hecht team. Hierdoor kunnen klanten bij Whayle terecht met allerhande businessvraagstukken waarin grote hoeveelheden data een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een passende oplossing.

Whayle heeft een sterke focus op performanceverbetering van organisaties. Ook ontwikkelt het bedrijf innovatieve analysemodellen zoals het Verzuimmodel Nederland. Whayle adviseert verzekeraars, pensioenfondsen, volmachten, arbodiensten, re-integratiebedrijven en werkgevers.

Kijk voor meer informatie op www.whayle.nl.

Direct in contact over de mogelijkheden?

Neem dan hier contact op en wij bellen je direct terug

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!