support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Otherside At Work is aangesloten bij Kwaliteit op Maat. Dit is een brancheorganisatie voor arbodienstverlening in de breedste zin. Met deze samenwerking kunnen we nog beter zien wat er speelt in de branche en daarmee de kwaliteit van ons platform verhogen.   

Al sinds de oprichting in 2015 is Kwaliteit op Maat (KoM) een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van arbo, verzuim en preventie. Samen met onder andere arbodienstverleners, casemanagers en IT-leveranciers wil de vereniging gezond werk en duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Wat voegt KoM toe aan de branche?
Wat KoM zo uniek maakt is dat het bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening benadert vanuit een breed perspectief. Niet alleen arbodienstverleners en bedrijfsartsen worden betrokken, maar ook softwareleveranciers en interventionisten rondom het thema duurzame inzetbaarheid krijgen een plek aan de tafel. Zo stimuleert KoM de samenwerking tussen de verschillende partijen rondom de duurzame inzetbaarheid van een werknemer.

‘Vanuit Kwaliteit op Maat kijken we bovenal naar kwaliteit: kwaliteit van dienstverlening, kwaliteit van werk en van het bedrijfsgezondheidsstelsel. Niet wat goed is voor onszelf, maar voor de maatschappij. We zijn een club vol trotse bedrijven die vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren.’’ - Rick Van Buuren, bestuurslid van KoM.

Waarom zijn wij lid?
Er zijn nu zo’n 45 organisaties en meer dan 100 individuele leden aangesloten. Ben je lid van KoM dan kun je regelmatig aanschuiven bij inhoudelijke bijeenkomsten, waarbij actuele thema’s worden besproken. Vaak zijn dit fysieke bijeenkomsten waar veel ruimte is om kennis te delen en initiatieven direct op te pakken.

Ook is KoM betrokken bij landelijke projecten en initiatieven. Zo heeft de organisatie nauw contact met het Ministerie van Sociale Zaken en is het onderdeel van verschillende landelijke werkgroepen. Samen vertalen ze actuele thema’s naar de praktijk. Daarnaast faciliteert de vereniging, samen met andere spelers, een landelijke poule voor Second opinion door bedrijfsartsen.

Voorheen was het voor IT-aanbieders lastig om in te haken bij het gesprek over landelijke thema’s rondom arbo, verzuim en preventie. De belangrijkste reden dat wij ons hebben aangesloten bij KoM is dat we nu sneller zien wat er speelt in de markt. En dus ook waar onze doelgroep echt behoefte aan heeft.

“KoM is de enige brancheorganisatie die de diverse soorten partijen uit de markt verenigt. Bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid hebben diverse aspecten die aandacht behoeven. Van de schaarste van bedrijfsartsen tot het stelsel van wettelijke kaders alsook de steeds verdergaande digitalisering en privacyvraagstukken die hieruit voortvloeien. Juist door het verenigen van deze diversiteit van belanghebbenden in één brancheorganisatie ligt er een kans om echte oplossingen voor de markt aan te dragen. Op die manier houden we de sociale zekerheid in Nederland gezond, veilig en betaalbaar. Hier wil Otherside Software graag aan bijdragen.” - Diederik Benders, CEO van Otherside at Work.

Meer weten over Kwaliteit op Maat? Kijk op www.kwaliteitopmaat.com.
Als eerste op de hoogte van Otherside nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!