support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Otherside at Work start in het tweede kwartaal van 2022 het ‘Otherside Hyperlab’! Samen met Alex van der Peet, Bart Ratering en Shujing Ke (gepromoveerd op het gebied van Kunstmatige Intelligentie) gaat Otherside at Work, met behulp van artificial intelligence en geavanceerde technologie, onderzoek doen naar de mogelijkheden om vanuit de Xpert Suite datagedreven werken verder te ondersteunen!

De noodzaak van digitale innovatie speelt in elke branche. Met ‘data driven’ services wordt het mogelijk om professionals in de markt van bedrijfsgezondheidszorg en sociale zekerheid inzichten te geven die nu nog niet beschikbaar zijn. Met deze inzichten kunnen dan verbetermogelijkheden, uitvoeringsprocessen en keuzes in de begeleiding naar een structureel hoger niveau worden gebracht, uiteraard binnen de grenzen van de GDPR.

Roel van der Sanden, CTO van Otherside at Work, legt uit dat door gebruik te maken van de patronen die aanwezig zijn in alle vastgelegde data, gebruikers van de Xpert Suite (integraal softwareplatform voor bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid) beter ondersteund kunnen worden in het maken van hun beslissingen ('data driven decision making'). 

“Met deze nieuwe technologie zien we de mogelijkheid om de markt verdergaand te vernieuwen en de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland en daarbuiten een positieve impuls te geven, zodat binnen de grenzen van de GDPR, persoonlijke aandacht versterkt kan worden met datagedreven inzichten. Met de schaarste op de arbeidsmarkt, zowel voor dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg als voor werkgevers, is het essentieel dat medewerkers optimaal ontzorgd en ondersteund kunnen worden in het duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Wij willen met onze technologie werkgevers en dienstverleners nog meer in staat stellen hun energie dáárop te kunnen richten.” aldus Diederik Benders, CEO van Otherside at Work.

Hyperlab heeft tot doel om 'plus-diensten' te ontwikkelen waarmee op basis van data-analyses, voorspelbare informatie aan klanten teruggegeven kan worden en zij aantoonbaar betere resultaten kunnen behalen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dit zal zowel spelen op het gebied van algemene klantadvisering, begeleiding van individuele cases als planningsvraagstukken in de eigen operatie. Otherside nodigt haar klanten uit om zich aan te sluiten als launching partner. Zo krijgen klanten de mogelijkheid om als ‘early adopter’ bij te dragen aan en de voordelen te benutten van deze innovatie!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!