support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

We hebben als eerste verzuimsysteem in Nederland een SOC2 verklaring! Dit betekent dat Xpert Suite is getoetst aan de kwaliteitsrichtlijnen van de internationaal erkende Service Organisatie Controls (SOC 2) richtlijnen. Daar zijn we natuurlijk apetrots op! Maar belangrijker nog is dat dit onze klanten nóg meer zekerheid biedt over de veiligheid van de Xpert Suite. Lees hier wat deze verklaring precies inhoudt en waarom het ook zo belangrijk is voor jou als klant!

Waarom vinden wij de SOC 2 verklaring belangrijk?

Er zijn meerdere redenen maar allereerst vinden wij het superbelangrijk dat ons systeem zo veilig mogelijk is. Onze klanten verwerken namelijk (medische) persoonsgegevens in onze applicatie (zgn. ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de AVG). Als verwerker willen wij dus voldoende zekerheid kunnen geven dat we ons werk op een zorgvuldige wijze doen. Daarnaast zien we helaas een wereldwijde toename van cyber criminaliteit waardoor meer en meer maatregelen nodig zijn om bijzonder gevoelige persoonsgegevens veilig te verwerken. Én daarbij moeten onze inkomensverzekeraars en -volmachten de richtlijnen vanuit De Nederlandsche Bank volgen en wij dus ook met deze richtlijnen meebewegen.

Wat voegt de SOC2 verklaring toe?

Deze SOC2 verklaring geeft ons een onafhankelijk oordeel over verschillende kwaliteitsaspecten van onze IT-services. Deze SOC2 norm toetst ons op beveiliging, beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en/of privacy aan de hand van de internationaal erkende Service Organisatie Controls (SOC 2) richtlijnen die zijn opgesteld. De SOC2 verklaring zorgt er dus voor dat wij kunnen laten zien dat we kwaliteit bieden.


Wil je meer weten over security bij Otherside? Neem voor meer informatie contact met ons op!

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!