support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Het afgelopen jaar hebben we ontzettend veel mooie dingen mogen doen! Eén van die dingen voor ons was het verwelkomen van een nieuwe klant: Timing Uitzendbureau. Voor ons een goede reden Kevin Verduyn, Risk & Compliance Analyst Verzuim bij Timing, het vuur aan de schenen te leggen en hem te vragen wat voor hen de impact is van deze nieuwe samenwerking.

Waarom Xpert Suite?
“Timing is al enige jaren eigen risico drager voor de ziektewet. Dit vraagt een andere manier van werken t.o.v. het publiek bestel. Als organisatie zijn onze taken en verantwoordelijkheden in verzuim daardoor veel uitgebreider. Wij willen én moeten volledige grip hebben op ziektewet dossiers. XS geeft ons alle ruimte om onze eigen ziektewetprocessen in te richten, en houdt hierbij rekening met de wettelijke verplichtingen. Dat is voor ons de perfecte combinatie. Iedere betrokkene kan hierdoor zelfstandig zijn of haar taken in een dossier uitvoeren.”

Waarom is dit voor jullie zo belangrijk?
“WVP compliance van dossiers is een belangrijk onderdeel van ons werk. De XS triggert op de juiste momenten taken en verantwoordelijkheden en biedt ons mogelijkheden om de compliance te monitoren. Hierdoor kunnen we beter (bij) sturen. We minimaliseren zo de risico’s op loonsancties. Daarnaast werkt iedereen in hetzelfde dossier en zorgen we er samen voor dat we medewerkers op een juiste wijze begeleiden in re-integratie en naar herstel. De medewerker staat centraal in dit geheel.”

Timing is als derde uitzendorganisatie van Nederland wel een complexe organisatie, heeft dit nog meegespeeld in de afweging?
“Ja, Timing bestaat uit drie verschillende marktlabels; In Person, Persoonality en Timing, waarbij ieder label zijn eigen beleid en communicatiestijl heeft. Daarnaast hebben we in de verschillende marktlabels ook nog diverse medewerkersgroepen zoals uitzendkrachten, gedetacheerd- en vast personeel. Met de Xpert Suite kunnen we alle medewerkers binnen één platform ondersteunen."

Doen jullie naast verzuim nog meer in de Xpert Suite?
“Naast de uitvoering van Ziektewet hebben we de gehele uitvoering van SV regelingen ook geïntegreerd in de Xpert Suite. Hiermee ontvangt iedere nieuwe medewerker een digitale uitvraag voor no-risk of loonkostenvoordeel. Ingeval er sprake is van Ziektewet 29a of 29b wordt dit automatische aangevraagd bij het UWV. We krijgen ook nog een koppeling dat alle UWV formulieren automatisch worden geupload in de XS. Dit levert ons een enorme tijdbesparing op en door de verbeterde no-risk uitvraag hebben we minder kans dat we vangnet gelden mislopen.”.

Wanneer zouden jullie helemaal happy zijn met de oplossingen en services van Otherside At Work?
“We zijn al erg tevreden. Helemaal happy word ik als we onze maatwerkrapportages ingericht hebben. Er kan al ontzettend veel in de standaard maar wensen heb ik hier zeker nog in. Op dit moment zijn we hiermee bezig en ik verwacht hier veel van, gezien de kwaliteit tot zover van Otherside”

Even los van de samenwerking met ons, wat was voor Timing het mooiste succes van 2019?
“In Person is sinds begin dit jaar onderdeel van Timing. Timing wil dé specialist in uitvoerend werk zijn. Om deze ambitie waar te maken is besloten om onze krachten te bundelen en samen verder te gaan onder de naam Timing. Door ons te richten op één merk kunnen we onze middelen nog beter inzetten en de dienstverlening verder verbeteren en uitbreiden.”
 

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw (uitzend)organisatie?
Neem contact met ons op. Wij willen ook contact met jou!
📱 073 615 9950 | ✉️ sales@othersideatwork.nl

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!