support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
User group XS Connect

Omdat we graag connected blijven met onze klanten organiseren we user groups. Tijdens een user group vragen we feedback van onze klanten over de Xpert Suite. Vrijdag 9 september was de user group XS Connect. Samen met zeven superbeheerders, die ervaring hebben met XS Connect, hebben we besproken waar zij tegenaan lopen en welke doorontwikkelingen zij wensen.

Onze ervaring

Sanne Hoonhorst Product Owner bij Otherside at Work was aanwezig bij de user group en vertelt over haar ervaring van de sessie:

‘Het was een heel leuk en goed gesprek waarbij iedereen zijn eigen ervaring en wensen heeft kunnen delen. Ook zijn er vruchtbare gesprekken gevoerd waarin superbeheerders elkaar onderling tips gaven over de mogelijkheden van XS Connect. Ook zijn we nog op een aantal onderwerpen dieper ingegaan zoals het analyseren van logverslagen, het ondersteunen van het volledige proces bij het aansluiten van een koppeling, en de gewenste aanvullende tracking rondom het instellen en aanpassen van settings binnen XS Connect. Het was een inspirerende sessie voor ons met veel input. De komende tijd willen wij ons, als development team van XS Connect, op deze feedback focussen.’

Wat is er besproken?

Tijdens de user group kwamen met name de onderstaande wensen naar voren, daarnaast zijn er nog heel veel andere punten besproken en genoteerd.

  • Het beter analyseerbaar maken van de logverslagen
  • Actieve signalering bij essentiële en kritische gebeurtenissen in een koppeling (andere vorm dan een gemaild logverslag)
  • Meer inzicht en informatie over verplichte velden en hoe die gevuld moeten worden.
  • Generieke koppelvlakken ook afstemmen met de koppelpartners zodat een aantal onderwerpen niet iedere keer opnieuw besproken hoeven te worden (denk hierbij aan een blauwdruk van filters die in 95% van de gevallen al correct zijn indien een bepaald systeem met de Xpert Suite koppelt)
Wat gaan we doen?

We gaan de komende tijd de kleinere onderwerpen inplannen op de development planning. Hierbij kun je met name denken over de analyseerbaarheid van logverslagen. Voor de grotere onderwerpen, zoals tracking en proactieve signalering van uitval en errors, gaan de slag met de ontwerpen en nemen deze mee in de roadmap van volgend jaar.

Kortom, het was een zeer nuttige bijeenkomst en we willen graag alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun waardevolle input!

Ook een keer meedoen?

Wil je nu ook meedenken met de doorontwikkeling van Xpert Suite. Meld je dan aan bij één van onze komende user groups XS management rapportages en XS app.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!