support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Met verzuimbegeleiding en re-integratie worden medewerkers begeleid die ziek zijn. Maar wat is het precies en wat is het verschil? Je leest het in dit blog.

Wat is verzuimbegeleiding?

Bij verzuimbegeleiding ondersteun je medewerkers die om verschillende redenen niet kunnen werken. Denk aan ziekte, letsel of andere gezondheidsproblemen. Met een goede verzuimbegeleiding verkort je de verzuimduur en bevorder je de gezondheid en het welzijn van werknemers. Deze vorm van begeleiding bestaat uit gesprekken tussen de werknemer, werkgever en bedrijfsarts. Doel van de begeleiding is om te achterhalen wat de oorzaak is van het verzuim en om samen met de werknemer en de werkgever een plan te maken om het verzuim te voorkomen.

Een verzuimsysteem waarbij alle betrokkenen in één systeem werken bevordert de samenwerking tussen alle betrokkenen en vergroot de kans op succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. De Xpert Suite voorziet hierin.

Meer weten over de Xpert Suite
Wat is re-integratie?

Bij re-integratie is de begeleiding gericht op een snelle terugkeer naar werk. Bij re-integratie eerste spoor gaat de werknemer weer bij zijn huidige werkgever aan de slag. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Indien een medewerker zijn werk niet meer kan uitvoeren en er bij de huidige werkgever geen passende mogelijkheden zijn, dan komt er een andere werkgever in beeld. Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een arbodienst of ander gespecialiseerd bedrijf waar een bedrijfsarts bij aangesloten is.

Verzuimbegeleiding en re-integratie en de Wet verbetering poortwachter

Beide vormen van begeleiding zijn onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is bedoeld om langdurig verzuim te voorkomen en werknemers te helpen om weer aan het werk te gaan.

Software voor verzuimbegeleiding en re-integratie

Verzuimsoftware maakt het proces van verzuimbegeleiding en re-integratie een stuk gemakkelijker. Naast het registreren, volgen en analyseren van verzuim, helpt het je ook om de wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid na te leven. Aan de hand van protocollen krijgt de juiste persoon tijdig een taak toegewezen, zodat je overzicht houdt en loonsancties voorkomt.

Meer weten over de Xpert Suite

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!