support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Wet betaald ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus heb je als ouder recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof, vrij op te nemen gedurende het eerste levensjaar van het kind. Daarvoor verstrekt UWV een uitkering van 70% van het dagloon. De overige 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald.

Ondersteuning vanuit de Xpert Suite

Met de Xpert Suite ondersteunen we vanaf 2 augustus de digitale aanvraag van betaald ouderschapsverlof bij het UWV en de financiële afhandeling hiervan. De Xpert Suite bood de ondersteuning al voor de WAZO en Wet WIEG en daar is nu de Wbo bijgekomen.

Wat betekent dit voor mijn aanvragen bij het UWV? In de Xpert Suite is een nieuw standaardtraject voor de aanvragen voor betaald ouderschapsverlof in te richten. Binnen dat traject kunnen taken worden geïnitieerd om de initiële aanvraag, opvolgende betalingsverzoeken en eventuele financiële afhandeling uit te voeren. Heb je de module UWV Digitaal Melden? Dan zijn er standaardtaken beschikbaar waarmee je de aanvraag inclusief het eerste betalingsverzoek en aanvullende betalingsverzoeken digitaal bij het UWV kan doen. Heb je geen UWV digitaal melden? Dan kan je de melding en bijbehorende betalingsverzoeken gewoon via het UWV Werkgeverportaal doen.

Financiële afhandeling
Indien je gebruik maakt van de module Financial Control, wordt de financiële afhandeling van de Wbo nu ook ondersteund. Door middel van een stuk additionele inrichting kan het proces van controleberekening tot en met de vergelijking van ontvangen UWV gelden voor de Wbo worden vormgegeven.

 

 

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!