support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Sinds 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof. Waar ze eerst recht hadden op maximaal één werkweek, geeft de nieuwe regeling recht op 5 weken extra verlof. Wat ons betreft een mooie ontwikkeling!

De werknemer krijgt hiermee extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met de baby. Een belangrijke levensfase voor je werknemer. Dat vinden de werkgevers ook. En daarom wij dus ook.

Over de WIEG
De regelingen rondom geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, afgekort de WIEG. Het partnerverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd, werd op 1 januari 2019 uitgebreid van 2 werkdagen naar een volle werkweek. De werknemer krijgt eenmalig het aantal uren dat hij normaal gesproken zou werken in een werkweek aan verlof. Met het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op max. 5 werkweken aanvullend verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer en werkgever bepalen samen hoe deze opgenomen wordt. Meer over aanvullend geboorteverlof lees je hier. 

Vergoeding UWV
Tijdens het verlof ben je als werkgever verplicht om minimaal 70% van de loonsom door te betalen. Het UWV stelt vervolgens een uitkering beschikbaar dat deze 70% van de loonsom vergoedt. Als werkgever betaal je de werknemer door en ontvang je vervolgens een vergoeding van het UWV. Dit vergt vanuit de werkgever extra administratie en communicatie met het UWV, daar zit je niet altijd op te wachten. Daarom hebben wij de WIEG geïntegreerd in de Xpert Suite.

Integratie in de Xpert Suite
Net als WAZO-aanvragen, vraag je een WIEG-uitkering makkelijk en snel aan vanuit een taak. Binnen deze taak kan met (UWV-koppeling) DigiZSM een WIEG-melding worden gedaan. De DigiZSM functionaliteit zorgt ervoor dat de aanvraag in de Xpert Suite automatisch wordt gemeld bij het UWV. Geen administratieve rompslomp, korte lijntjes en de uitkering wordt snel geregeld. 

DigiZSM-meldingen
Maak jij als werkgever al gebruik van DigiZSM? Dan kan deze nieuwe functionaliteit zelfstandig in gebruik worden genomen. Nog geen DigiZSM maar wil je dit wel? Neem dan contact op met de Xpert Desk via e-mail of bel 073-61 59 999

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij Otherside at Work? Meld je aan voor de Otherside Update.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!