support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

In de afgelopen periode zijn er diverse partnerships gesloten met onder meer LDC, SKB, Webcamconsult en Johan. Aan dit mooie rijtje kunnen wij vandaag ook DiVitaal toevoegen als partner van Otherside At Work. DiVitaal is een organisatie in de vitaliteitsbranche die duurzame inzetbaarheid en zelfregie meer naar de praktijk wil brengen.

De spreekwoordelijke stip op de horizon is voor DiVitaal dat er geen werknemers meer verzuimen om een reden die voorkomen had kunnen worden. Het partnership houdt in dat het platform van DiVitaal en de Xpert Suite eenvoudig met elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat werkgevers en arbodienstverleners optimaal gebruik kunnen maken van de gecombineerde diensten van duurzame inzetbaarheid (DI), preventie en verzuimbegeleiding.

Waarom deze samenwerking?

Otherside at Work heeft de ambitie om via de Xpert Suite haar klanten integraal te ondersteunen op het gebied van bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid. Hierbij worden, bovenop de ontwikkeling van de functionaliteiten, integraties gerealiseerd met innovatieve partners. DiVitaal is een van deze innovatieve partners.

Gezonde, energieke en gemotiveerde werknemers zijn de motor van elke organisatie. Het partnership met DiVitaal geeft meer werknemers de mogelijkheid om met hun employability/duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Tegelijkertijd geeft het handen en voeten aan DI-beleid van organisaties.

Wat kun je als werkgever of arbodienstverlener met DiVitaal?

De visie van DiVitaal is dat een deel van hedendaags verzuim kan worden voorkomen door werknemers de tools te geven om vroegtijdig bezig te zijn met de zes thema’s binnen duurzame inzetbaarheid (Mentaal, Fysiek, Leefstijl, Werk & Privé, Vitaliteit & Veerkracht en Ontwikkelmogelijkheden).

Het platform geeft op basis van simpele vragen rondom deze zes thema’s een overzicht van aanbevolen activiteiten zoals een werkplekinspectie, een cursus mindfullness of een sportmogelijkheid.

Daarnaast heeft DiVitaal de mogelijkheid om het platform te koppelen aan het (medisch) dossier van een werknemer. De werknemer kan zelf aangeven of de gegevens uit DiVitaal mogen worden verwerkt in het medisch dossier van de werkgever. Hierbij staat privacy natuurlijk altijd voorop.

De belangrijkste reden dat DiVitaal dit stimuleert, is dat je als medisch professional vroegtijdig zicht hebt op eventuele knelpunten bij je werknemer. Op een veilige en positieve manier kan de werkgever de werknemer ondersteunen bij het verbeteren van één of meerdere thema’s.

Het ontstaan van het DiVitaal platform

DiVitaal is een initiatief van twee experts uit de arbodienstverlening. Zij zien al jaren verschillende goede initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid, maar zien ook dat deze initiatieven niet altijd goed uit de verf komen. Vaak is de drempel om actie te ondernemen nét te hoog of zien zowel werkgever als werknemer te weinig nut van hun inspanning.

Met deze kennis heeft DiVitaal haar platform zo in elkaar gezet dat werknemers zelf bepalen in hoeverre ze meedoen.

Hoe onderscheidt het platform zich?

Het unieke aan DiVitaal is, dat het deze aanbevelingen combineert met de mate van interesse die een werknemer heeft in een betreffend thema. Zo is de kans groter dat een werknemer zich kan identificeren met het advies en daadwerkelijk actie onderneemt. Alle stappen en uitingen die op het platform te zien zijn, zijn zo geframed dat de voordelen voor de werknemer worden benadrukt. Het platform kan daarbij nagenoeg volledig worden ingericht in de huisstijl van de werkgever.

DiVitaal is voorzien van een uitgebreide providerboog met verschillende interventies voor alle zes thema’s. Elke interventie wordt op een persoonlijke manier voorgesteld aan de werknemer. Vervolgens kan de werknemer direct een datum en tijd selecteren en de interventie inplannen.

Afhankelijk van de behoefte, wordt de werknemer periodiek door het platform gevraagd naar een update. Zo wordt het platform voorzien van waardevolle data en worden op basis van algoritmes continu gekeken welke interventies kunnen zorgen voor de beste balans bij de werknemer.

Wij denken dat de aanpak van DiVitaal een mooie stap kan zijn in het verhogen van zelfregie van werknemers. Juist omdat er goed is gekeken naar de drempels en motieven voor zowel werkgever als werknemer en ook de zorgvuldigheid waarmee de thema’s en mogelijke interventies zijn opgebouwd.

Benieuwd naar de mogelijkheden van dit partnership voor jouw organisatie?
Neem dan contact op met je accountmanager. Samen voor happy professionals.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!