support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999


In de Xpert Suite hebben we FIT Verzuim van LDC geïntegreerd. FIT Verzuim is een tool voor bedrijfsartsen en verzuimcoaches om snel en eenvoudig te bepalen wat een verzuimende werknemer nog wél kan. Wat dat precies inhoudt? 


FIT Verzuim bekijkt op basis van het beroep van de werknemer wat een werknemer nog wél kan. Met de Beroepenzoeker in FIT Verzuim zijn bijna alle beroepen in Nederland te vinden! Zo kun je het beroep van de verzuimende werknemer makkelijk opzoeken. Je vindt vervolgens een beschrijving en de bijbehorende taken van dit beroep.

Op basis van het gekozen beroep wordt automatisch een FIT Verzuim vragenlijst gemaakt. Deze FIT Verzuim vragenlijst wordt vooraf aan het spreekuur digitaal verstuurd aan de werknemer. De antwoorden worden vervolgens opgeslagen in het medisch dossier van de werknemer in de Xpert Suite.

Met de antwoorden wordt de FIT score bepaald. Deze score geeft een suggestie van mogelijk beperkte en niet beperkte taken. Tijdens het spreekuur kan de bedrijfsarts de FIT score nog bijstellen en beperkingen toevoegen. Tot slot kan de bedrijfsarts zijn of haar bevindingen terugkoppelen aan de werkgever door het versturen van de rapportage!

Productkenmerken
  • Via de Beroepenzoeker heb je inzicht in bijna alle beroepen in Nederland inclusief taken
  • Het is een snel proces, door vooraf aan een spreekuur een digitale vragenlijst te versturen
  • Beperkte en niet beperkte taken worden weergegeven met de FIT score
  • Het geeft concrete adviezen voor werkgevers
  • Én het is geïntegreerd in de Xpert Suite!

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op. Wij willen ook contact met jou!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!