support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Als arbodienst moet je steeds creatiever zijn om je bedrijfsartsen efficiënt in te zetten. Enerzijds door een verhoogde vraag, anderzijds door een toenemend tekort van bedrijfsartsen. Taakdelegatie biedt bij uitstek de mogelijkheid bedrijfsartsen efficiënt in te zetten. Want werken met taakdelegatie zal over het algemeen tot gerichte inzet van de bedrijfsarts leiden. Het goede is dat het uitgangspunt hierbij niet de besparing is op de korte termijn, maar een efficiëntere invulling van de verzuimbegeleiding. Hierbij worden geen concessies aan de kwaliteit van het totale proces gedaan. Daarbij is een postitief bij-effect dat je als arbodienst uiteindelijk kostenefficiënt en marktconform kunt gaan werken. Als dat geen win-win is…!

Taakdelegatie lijkt dus het toverwoord. Maar hoe vertaalt zich dat naar efficiëntere processen? Wij hebben de volgende tips voor jou verzameld:


Meer weten over verzuimbegeleiding en efficiëntie?

 

Bekijk dan eens ons uitgebreide e-book Slimme Verzuimbegeleiding. In deze ultieme guide nemen we je mee langs de meest effectieve manieren om je hele proces van en rondom verzuimbegeleiding te optimaliseren.

Of bekijk ook eens ons artikel Betere samenwerking bedrijfsarts en casemanager. Hierin geven we tips om deze samenwerking te verbeteren.

 

1. Optimaliseren van taakscheiding

In de ‘klassieke’ verzuimbegeleiding zitten bedrijfsarts en casemanager elkaar nog wel eens in de weg. Goede invulling van taakdelegatie biedt de kans eens heel kritisch naar de taakverdeling te kijken. Overlap zou zoveel mogelijk door aanvullen moeten worden vervangen. Bedrijfsartsen en casemanagers hebben daarbij specifieke rollen. De hoofdverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts ligt in de beoordeling en waar nodig actieve begeleiding van medische aspecten zoals belastbaarheid en behandeling. De casemanager besteedt vooral aandacht aan de procesbegeleiding en de wettelijke, financiële en organisatorische aspecten die hiermee samenhangen. Dit alles in intensieve afstemming met zowel de werkgever, werknemer als bedrijfsarts. Daar waar de casemanager in taakdelegatie wel medische informatie verzamelt, laat hij de beoordeling en interpretatie bij de bedrijfsarts liggen.

2.  Intensieve begeleiding

Een belangrijk bestanddeel van verzuimbegeleiding is aandacht. Kostentechnisch, maar ook vanuit het oogpunt van tijdsinvestering is het weinig efficiënt de bedrijfsarts voor elk contactmoment in te zetten. De leidinggevende, ondersteund door een casemanager, houdt intensief contact met de werknemers en houdt daarbij veranderingen scherp in de gaten. Daarbij is het belangrijk de bedrijfsarts ‘actief aangesloten’ te houden, zodat deze zijn verantwoordelijkheden waar kan blijven maken en aan de voorwaarden voor taakdelegatie blijft voldoen.

3.  Gerichte begeleiding door risicoprofilering

Zoals aangegeven is aandacht een basisvoorwaarde voor verzuimbegeleiding. Maar niet elke verzuimmelding heeft even veel aandacht nodig. Je kunt je afvragen of de inzet van een bedrijfsarts bij kort verzuim wel altijd nodig is. Toch zijn er nog veel werkgevers die dat verlangen. Risicoprofilering kan helpen de aandacht gericht te verdelen en daarnaast te kijken wie het beste bij de situatie ‘passende’ aandacht kan geven. Er valt bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen sociaal-medische, financiële en juridische risico’s. Afhankelijk van dit risico kunnen verschillende ‘specialisten’ worden ingezet. Daarbij kun je aan de bedrijfsarts, casemanager of een interventionist denken, maar ook zeker aan de leidinggevende zelf. Alhoewel een ‘niet pluis’ gevoel als input voor risicoprofilering kan worden gebruikt, is het zaak de risico inschatting zoveel mogelijk te objectiveren. Toepassing van de Triage-methodiek kan daarbij helpen.

4.  Op tijd de bedrijfsarts inschakelen

Er zijn een aantal situaties waarin de bedrijfsarts het verschil kan maken. Een aantal daarvan zijn beschreven in richtlijnen en werkwijzers. Door gebruik te maken van risicoprofilering bij kort verzuim, uitgevoerd door een casemanager, kun je er voor zorgen dat de bedrijfsarts op tijd kan worden aangehaakt. Hierbij kun je aan de volgende situaties denken:

  • bij een arbeidsconflict;
  • bij psychisch verzuim;
  • bij een onduidelijke medische situatie;
  • als het vermoeden bestaat dat ongewenst gedrag, pesten of discriminatie op de werkplek een rol speelt;
  • als het vermoeden bestaat dat er sprake is van werkgerelateerde klachten of een beroepsziekte.

De bedrijfsarts kan op basis van verzamelde informatie kijken of hij een actieve rol wil spelen.

Effect op de korte en lange termijn

De bovenstaande benadering leidt niet alleen tot een efficiënte inzet van de, bij de verzuimbegeleiding betrokken professionals, maar ook tot een ‘gesloten keten’ van aandacht en ondersteunende activiteiten. Werknemers krijgen op deze wijze de aandacht en zorg die ze verdienen. De optimale regie die zo ontstaat is niet alleen kostenefficiënt, maar zorgt ook voor beheersing en beperking van zowel kort als lang verzuim en uiteindelijk de WIA-instroom.
 

Meer weten over verzuimbegeleiding en efficiëntie?

 

Bekijk dan eens ons uitgebreide e-book Slimme Verzuimbegeleiding. In deze ultieme guide nemen we je mee langs de meest effectieve manieren om je hele proces van en rondom verzuimbegeleiding te optimaliseren.

Of bekijk ook eens ons artikel Betere samenwerking bedrijfsarts en casemanager. Hierin geven we tips om deze samenwerking te verbeteren.

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!