support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Over Espria

‘We verlenen zorg aan kwetsbare mensen. De verschillende zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat onze 17.000 collega’s bindt, is het hart voor onze cliënten voor wie het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Het is ons doel om ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van onze cliënten en patiënten het uitgangspunt. Deze positieve impact voor cliënten en hun families willen we op een duurzame manier bereiken.

Binnen het Shared Service Center van Espria bedienen wij 13 organisaties en daarmee in totaal zo’n 17.000 medewerkers. De afdeling PSA binnen dit Shared Service Center bestaat uit 40 personen die op verschillende manieren de organisaties en zijn medewerkers ondersteunen. Zo hebben wij een servicedesk waar de organisaties vragen kunnen neerleggen rondom HR- en salaris gerelateerde vraagstukken, beheren wij de salarisadministratie centraal en ondersteunen wij hen ook met het verzuimsysteem Xpert Suite. In de organisaties werken de leidinggevenden en casemanagers samen in Xpert Suite aan de begeleiding van verzuim en borgen zij dat de dossiers op een correcte manier worden behandeld.’ Manon van Laar, PSA Specialist, Espria

Meer weten over de Xpert Suite

Espria & Xpert Suite

‘De ziekmelding en de start van onze verzuimprotocollen vindt plaats in Xpert Suite, de volledige borging rondom verzuim zit daarmee op één plaats. Dit wordt door onze leidinggevenden en casemanagers als een prettige werkwijze ervaren. Bovendien vinden zij Xpert Suite een zeer gebruiksvriendelijke applicatie om in samen te werken.

Vanuit Xpert Suite hebben wij een koppeling met ons HR-systeem VISMA | RAET Beaufort waar o.a. de salarissen verwerkt worden. De koppeling is zo opgezet dat de ziek- en betermeldingen die plaatsvinden in Xpert Suite eenmaal per dag via een exportbestand ingelezen worden in VISMA | RAET Beaufort, waardoor wij als professionals altijd de meest actuele status inzichtelijk hebben en de bijbehorende loonaanpassingen kunnen doen.

Wij als professionals van de afdeling PSA hebben de implementatie van de software, de implementatie van de koppeling én de volledige migratie van dossiers naar Xpert Suite in 2020 samen met Otherside at Work opgepakt. Voorheen werkten wij met RAET Verzuimmanager (en daarvoor weer met Verzuimsignaal). De organisaties die wij bedienen met het Shared Service Center verzochten ons echter op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing die gebruikers op een intuïtieve manier ondersteunt in de begeleiding bij verzuim, selfservice biedt en goed koppelt met de HR applicatie. Die oplossing hebben we naar tevredenheid gevonden in Xpert Suite.

Gezien mijn ervaringen met wisselingen van dergelijke software systemen was ik behoedzaam in het traject, maar mijn zorgen verdwenen door de kundige inzet van het team van Otherside at Work. Doordat zij met het volledige team aan één applicatie werken zijn er korte lijntjes en was er veel kennis en kundigheid aanwezig om onze koppeling en de migratie soepel te laten verlopen. We spraken dezelfde taal en zij hadden al veel migraties vanuit RAET Verzuimmanager opgepakt, waardoor dit proces soepel is verlopen.

In de toekomst wil Espria verder digitaliseren en automatiseren met haar groeiende team specialisten. Met een partner als Otherside at Work hebben we daarmee een partij naast ons met de blik op de toekomst.’ Alex Zwiers, teamleider PSA  

Benieuwd naar de voordelen van Xpert Suite voor jouw organisatie? Vraag dan geheel vrijblijvend een demo aan.

Vraag hier je demo aan!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!