support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands

Onze module Contractmanamagement bestaat uit 3 onderdelen: het managen van contracten, tijdregistratie en projectmanagement.

Het managen van contracten
Met onze module Contractmanagement heb je altijd grip op de centrale vastlegging van contracten en de facturatie van werkzaamheden en diensten. Ook de prolongaties en indexering van contracten zijn eenvoudig geregeld. Zijn er vaste soorten dienstverlening, maar worden er verschillende commerciële afspraken gemaakt? Geen probleem! Met de module Contractmanagement wordt dit zonder veel beheersinspanningen ondersteund. Met groot gemak heb je inzicht in de marge op contracten, maar kan ook het proces van controle en boeking worden gefaciliteerd.

 

 Productkenmerken 

 

 • Contractmodellen en klantcontracten
 • Kortingen, indexering en commerciële afspraken
 • Accuraat factureren met eenvoudige controles
 • Rapportages m.b.t. contracten
 • Geïntegreerd met het boekhoudsysteem (Exact, Twinfield, Accountview, AFAS en vele anderen)


Tijdregistratie
Ook biedt de module Contractmanagement de mogelijheid tot tijdregistratie. Zo wordt iedere minuut eenvoudig vastgelegd. De gebruikers kunnen zich concentreren op het dagelijkse werk en de tijd wordt volledig automatisch (of handmatig) op de juiste post geschreven. Hoeveel uren zijn er besteed tegen welke tarieven? Wat zijn de kosten en marges? Laat medewerkers dagelijks hun urenverantwoording online doen. Zo heb je direct inzicht in de voortgang van je projecten.
 

Productkenmerken 

 

 • Automatisch en handmatig tijdschrijven
 • Inzicht in facturabele uren en werkelijk bestede tijd
 • Timesheet voor urenverantwoording
 • Uren boeken op klanten, projecten, activiteiten en/of kostenplaats/afdeling
 • Uren direct factureren
 • Gekoppeld aan verrichtingen, abonnementen of activiteiten of welke combinatie dan ook!

 

Project management
Projectmedewerkers beschikken direct over de actuele projectgegevens en een complete rapportage over de tijdsbesteding. Met deze informatie houd je de planning en het budget onder controle. Blokkeren van het schrijven van uren als het budget op is? Het kan! Maar natuurlijk is het ook mogelijk om te signaleren als het budget overschreden wordt en er nieuw budget moet worden vrijgemaakt.
 

Productkenmerken

 

 • Projectregistratie
 • Budgetten, tarieven en fasering
 • Factuurspecificatie voor extern boekhoudsysteem
 • Blokkeren van het schrijven van uren
 • Signalering van overschrijding
 • Meerwerk schrijven
 • Toegang voor projectmedewerkers

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Xpert Desk
Tel: 073-6159999
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!