support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Voorspel je verzuim op basis van geavanceerde AI-technologie!

Hoe zou het zijn als je direct kunt voorspellen hoe lang een verzuimende medewerker nog afwezig is? Zodat je bijvoorbeeld de (verwachte) langdurig verzuimers op de eerste ziektedag al de hulp van een casemanager of bedrijfsarts kunt bieden. Vanuit Otherside at Work zijn wij op zoek gegaan naar de mogelijkheden! 

Binnen Otherside at Work hebben wij een lab ontwikkeld, Otherside Hyperlab, waarbij we met behulp van artificial intelligence (AI), datagedreven producten ontwikkelen voor de Xpert Suite. Hiermee hebben we uiteindelijk de XS AbsencePredictor ontwikkeld. Met deze module wordt het voor elke organisatie mogelijk om de langdurig verzuimers ècht te gaan voorspellen!

XS AbsencePredictor

XS AbsencePredictor is een slimme AI-tool waarmee je inzicht krijgt in de verwachte verzuimduur van de medeweker. Het is een XS-module die bestaat bestaat uit 2 onderdelen:

✔ Een inschatting op langdurig verzuim
Wat je onder langdurig verzuim verstaat is voor elke organisatie anders. Je stelt dus zelf in wat jij hieronder verstaat. Op basis van de kenmerken van de werknemer (zoals bijvoorbeeld: welke werkgever, historie van afwezigheid door ziekte, leeftijd, geslacht) en van de melding (wanneer in het jaar, welke dag van de week, hoe lang duurt de afwezigheid nu al) wordt vervolgens een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat deze verzuimmelding langer (of korter) gaat duren dan jouw eigen ingestelde grens.

✔ Een inschatting op de verwachte verzuimduur 
Deze lijkt op de bovenstaande inschatting, maar bij deze inschatting wordt in een specifieke categorie geprobeerd om de verzuimmelding in te delen. De categorieen zijn 0-2 weken, 2 tot 6 weken, 6-52 weken, 52-86 weken, of >86 weken. Je kunt dus (financiering van) interventies beter onderbouwen en al veel eerder ingrijpen om bijvoorbeeld loonsancties te voorkomen.

Voor wie?

XS AbsencePredictor kan worden gebruikt door zowel werkgevers als dienstverleners.

Dienstverleners
Voor dienstverleners maakt deze tool het mogelijk om intelligentere protocollen in te richten; zet je beperkt beschikbare professionals zo effectief mogelijk in, bel bijvoorbeeld alleen de dossiers met >70% kans op langer verzuim na of gebruik het als instructie naar de POB-er om de medewerker bij bepaalde grenzen direct op te roepen. Ook kun je een werkgever cijfermatige onderbouwing geven waarom extra inzet van een interventie financieel aantrekkelijk is (naast dat het positief is voor de medewerker in kwestie). 

Werkgevers
Voor werkgevers kunnen er ook intelligentere protocollen worden ingezet. Door bijvoorbeeld gespecialiseerde casemanagers in te zetten bij een hoog risico-profiel ter voorkoming van loonsancties. Ook kan het helpen bij de capaciteitsverdeling van eventuele beperkte bedrijfsartsen-uren: zet deze in op de verzuimers met het hoogste risico-profiel. Tenslotte kun je inzet van interventies eenvoudiger financieel onderbouwen.

Meer weten?

Wil je meer weten over XS AbsencePredictor? Neem dan contact met ons op!

Ja, ik wil meer weten!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!