support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands

Met deze module kunnen inkomensvolmachten en -verzekeraars hun administratieve processen voor inkomensverzekeringen efficiënt en veilig inrichten. Denk hierbij aan Verzuim, WGA-/ZW ERD en WIA. Wanneer binnen de organisatie ook schadelastbeheersing op inkomen wordt uitgevoerd kan dit, conform de richtlijnen van de AVG, worden uitgevoerd binnen de XS. Hiermee ontstaat een integrale oplossing voor inkomensvolmachten met een eigen schadebeheertak.
 

Productkenmerken

 

  • Claimafhandeling
    De schadelastbeheersingsprocessen zijn gekoppeld aan de verzekeringen die gelden. Met het instellen van de juiste verzekering kan dan ook direct het juiste dienstverleningsproces worden geactiveerd. De mutaties, net als de claims, kunnen worden verwerkt. Eenvoudig kunnen schadelastrapportages worden gegenereerd en worden voorgelegd aan de werkgever. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de dekkingen, wachtdagen en eventuele coulanceregelingen.
  • Naverrekening
    De module Inkomensverzekeringen voorziet in een periodieke naverrekening. De werkgever kan hierbij, via een intelligent online vragenformulier, de relevante personeelsmutaties over de na te verrekenen periode aanleveren. Na controle wordt door de module automatisch de naverrekening uitgevoerd en in een specificatie (PDF) aan het werkgeversdossier toegevoegd.
  • Pensioencommunicatie
    Deze module verzorgt de pensioencommunicatie voor de verzekeringsproducten die onder de Pensioenwet vallen. Door op tijd relevante documenten te genereren en verzenden, helpt de module de volmacht of verzekeraar om aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Pensioenwet te voldoen.


Om te kunnen werken met de module Inkomensverzekeringen is de module Polisregistratie nodig. Met deze module kun je de verschillende inkomensverzekeringen (verzuim, WGA, WIA etc.) met de juiste dekkingen compleet en simpel vastleggen.

Eerder organiseerde Otherside een Webinar waarbij we je introduceerden in de mogelijkheden van deze nieuwe module. Bekijk de video van dit Webinar hier terug!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 - 61 59 950
Xpert Desk
Tel: 073 - 61 59 999
Download onze brochure
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!