support
Servicedesk
073 - 61 59 999
Support
Servicedesk
073 - 61 59 999
nederlands

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers onvoldoende gebruikmaken van een vangnetuitkering bij ziekte en arbeids­ongeschiktheid; ook wel de No-Risk polis genoemd. Bij een steekproef onder 180.000 medewerkers blijkt dat slecht 10% van de No-Risk medewerkers geregistreerd staat. Bij een verzuimsituatie wordt niet gesignaleerd of de mede­werker een No-Risk'er is en er gebruikgemaakt kan worden van een vangnet uitkering. In de praktijk gaat het hier jaarlijks om miljoenen aan misgelopen gelden.

De No-Risk status uitvragen bij medewerkers is een enorm arbeidsintensief proces. Daarbij moet goed opgelet worden wat wel en niet gevraagd mag worden. De werkgever mag het uitvragen, maar de medewerker is vrij om er wel of niet aan mee te werken. Dit maakt de juridisch context vaak complex. Het rappelleren van de medewerker om te reageren is dus behoorlijk intensief. Daarnaast is er een groot risico dat vragen gesteld worden aangaande de oorzaak van de No-Risk status, die niet in lijn zijn met de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Digitale uitvraag aan medewerkers van loonkostenvoordeel (LKV) en No-Risk is daarom de oplossing. De nieuw ontwikkelde module biedt jou de mogelijkheid om:

 • Digitale uitvraag aan medewerkers middels AVG proof vragenlijst, deze vragenlijst wordt onderhouden door Otherside.
 • Interpretatie van vragenlijst antwoorden door de Xpert Suite
 • Procesbewaking bij potentiele LKV kandidaten (UWV/Gemeente)
 • Uitvraag op drie verschillende manieren:
  • Nieuwe indiensttreding werknemer
  • Nieuwe ziekmelding
  • Ad hoc starten van een bulkuitvraag
 • Automatische herinnering aan medewerker bij niet reageren 

In de komende periode wordt nog verder gewerkt aan:

 • Ad hoc starten van een bulkuitvraag
 • Import mogelijkheid van UWV doelgroepregister

Door het realiseren van deze module, worden nu nog meer aministratieve processen geautomatiseerd. Hierdoor kan de tijd volledig besteed worden aan de optimale begeleiding van verzuimende of dreigend verzuimende medewerkers! 

Donderdag 5 sept. om 16:00u organiseerde Otherside een gratis Webinar waarbij alle vragen werden beantwoord over deze mogelijkheden.

Webinar graag terug kijken? Laat het ons weten!

Het gehele No-Risk proces van uitvragen, rappelleren, aanvragen en administreren wordt hiermee gedigitaliseerd. Daardoor is de HR belasting aanzienlijk minder en worden alle vangnetgelden optimaal benut binnen de kaders van de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens en sociale zekerheid.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Servicedesk
Tel: 073-6159950
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!