support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Privacywetgeving, stijgend verzuim en een tekort aan bedrijfsartsen. Het is voor werkgevers niet makkelijk in de eerste periode na de ziekmelding met werknemers afspraken over re-integratie te maken.

Formeel mag de werkgever alleen nog met de werknemer over mogelijkheden praten als de bedrijfsarts of arbodienst een advies over de inzetbaarheid heeft afgegeven. Proactief beleid schuurt daardoor al snel met de privacyregels of is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

Met XS Triage ben je als bedrijfsarts/arbodienst in staat om in elke fase van verzuim de juiste informatie te vergaren van de werknemer. Zo kun je waar mogelijk snel handelen om langdurig verzuim te voorkomen en handel je altijd volgens de privacywetgeving. Is je werknemer toch langer verzuimend? Dan helpt XS Triage je om de 'vinger aan de pols' te houden gedurende het verzuimtraject. Hiermee vergroot je de kansen op adequate re-integratie. 
 

Re-integratiestart (RS Triage) | zo snel mogelijk

De Re-integratieStart (RS) wordt in de eerste weken na de ziekmelding ingezet. Deze triage gaat 5 tot 10 vragen diep, afhankelijk van de antwoorden die de werknemer of de gedelegeerde invoert. Wat de volgende stap is, wordt samen met de verantwoordelijk bedrijfsarts vooraf bepaald. 

De Re-integratieStart kan als triage bij kort verzuim worden ingezet. De logica achter deze triage is door een groep bedrijfsartsen vastgesteld. Deze bepaalt welke dossiers vroegtijdig onder de aandacht van de bedrijfsarts moeten worden gebracht. 

‚Äč

Multifactoriële Intake (MFI) | binnen zes weken

Bij verzuimdossiers die langer (dreigen te) duren, is het noodzakelijk dat de arbodienst/bedrijfsarts meer informatie verzamelt. Met behulp van de MultiFactoriële Intake (MFI) worden alle relevante domeinen van de verzuimcasus in kaart gebracht. Dit levert automatisch het volgende op: een concept UWV Probleemanalyse en alle context in een medisch verslag.

De bedrijfsarts vraagt aan een gedelegeerde om deze vragenlijst samen met de werknemer in te vullen. Naast input voor de Probleemanalyse wordt veel achtergrondinformatie uitgevraagd. Op basis van deze uitgebreide triage kan de bedrijfsarts zelf bepalen welke aandacht het dossier nodig heeft. Is er direct een consult nodig of is de casus onder controle en kan een consult worden uitgesteld? 

VoortgangsTriage | vanaf zes weken

Gedurende de totale verzuimbegeleiding zal regelmatig de ‘vinger aan de pols’ moeten worden gehouden. Niet alleen om aan de voorgang te bewaken, maar ook om maximale invulling aan de zorgplicht te geven.

Met de VoortgangsTriage verzamelt de gedelegeerde informatie om de bedrijfsarts hier in te ondersteunen. De Voortgangstriage is een applicatie die de bedrijfsarts en gedelegeerde helpen om op een veilige en efficiënte manier de re-integratie te monitoren. 

Actueel oordeel (AO) | na twee jaar

Na twee jaar samenwerking in het dossier door bedrijfsarts en gedelegeerde, kan de gedelegeerde het Actueel Oordeel voorbereiden.

De Actueel Oordeel Triage ondersteunt de gedelegeerde om voor de bedrijfsarts input voor het Actueel Oordeel te verzamelen. De Triage slaat een concept Actueel Oordeel op in het medisch dossier. De bedrijfsarts kan dit in zijn consult verder aanvullen en bewerken. Dit komt de efficiency en de kwaliteit ten goede.

Meer weten over XS Triage of over Xpert Suite?

Vraag hier je gratis demo aan!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!