support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Daar waar veel arbodiensten niet verder gaan dan het volgen van de verplichte stappen in de Wet Verbetering Poortwachter, zorgen wij dat wij door onze zeer effectieve gedragsmatige aanpak het (beïnvloedbare) verzuim binnen uw organisatie duurzaam oplossen. Verzuim kent vaak veel onderliggende oorzaken, sec volgen van de Wet Verbetering Poortwachter levert vaak onvoldoende resultaat. Komen tot de kern van de onderliggende problematiek maakt dat de medewerker zich gehoord voelt en zich gecommitteerd op gaat stellen, voor de werkgever ontstaan daardoor gerichte en positieve oplossingen. 

Beïnvloedbaar verzuim is vaak complex. Psychische, psychosociale, fysieke gedragsmatige en functioneringsaspecten bepalen samen de duur en complexiteit van het verzuim. Daarnaast is de organisatie en de cultuur binnen de organisatie van invloed op de wijze waarop men omgaat met verzuim. 

COVERZ begeleidt organisaties (Directie, HR, leidinggevenden, medewerkers) bij het komen tot constructieve en effectieve begeleiding bij complex verzuim.

Dienstverlening

Coverz is landelijk actief en richt zich op werkgevers, met de volgende diensten:

  • Preventieve diensten (vitaliteit, PMO, Pago)
  • Arbodiensten
  • Casemanagement
  • Re-integratie/2de spoor
  • Mobiliteit

Contactpersoon voor informatie

Ruth van Helmond
DGA / Senior Consultant
ruthvanhelmond@coverzconsultancy.nl
+31 6 26 68 61 25

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!