support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Bij Mercer Marsh Benefits helpen wij organisaties om de regie te nemen over het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Door zowel het juridische en het financiële kader als goed werkgeverschap mee te nemen in onze adviezen helpen wij om de WGA-instroom te beheersen en de financiële gevolgen van het verzuim te beperken.

Onze casemanagers bekijken de organisatie vanuit hun inhoudelijk specialisme. Ze brengen de uitvoering van de processen en het beleid in kaart. Evenals actuele wet- en regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Wij helpen onze relaties om beleid en processen zo in te richten, zodat zij beter kunnen sturen op (het voorkomen van) verzuim en de inzetbaarheid van werknemers.

Daarnaast bieden wij bij Mercer Marsh Benefits ondersteuning bij het bepalen van de juiste vorm en inhoud van arbodienstverlening, advisering over lastige verzuimcasuïstiek en begeleiding van WGA-gerechtigde. 

Dienstverlening

Mercer is wereldwijd actief en richt hoofdzakelijk op:

  • Health management consulting
  • ZW/WGA ERD
  • Specialistisch casemanagement 

Contactpersoon voor informatie

Bart Brenninkmeijer
Business Development Leader
bart.brenninkmeijer@mercer.com
+31 6 52 04 85 74

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!