support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

De bedrijfsgezondheidszorg in Nederland zucht onder een tekort aan professionals. Niet alleen zijn er weinig bedrijfsartsen, ook is er een tekort aan casemanagers en POB-ers. Hierdoor is er steeds meer behoefte om efficiënt te werken. Een oplossing die wij hiervoor zien is datagedreven werken. En daarom startten wij Otherside Hyperlab.

Otherside Hyperlab 

In ons lab ontwikkelen we innovatieve diensten op basis van artificial intelligence. Dit doen we met behulp van machine learning waarbij grote hoeveelheden data geanalyseerd worden om patronen te vinden. Deze patronen kunnen vervolgens worden gebruikt om voorspellingen te doen.

Met deze data en voorspellingen kun je, als gebruiker van de Xpert Suite met de Hyperlab-modules, beslissingen nemen over je verzuimbegeleiding (data driven decision making). Vanuit Otherside Hyperlab trAInen we deze modellen door continu nieuwe datasets toe te voegen. Op deze manier worden onze modellen steeds nauwkeuriger.

Tijd voor wat echt belangrijk is met onze AI-diensten 

Onze nieuwste modules XS AbsencePredictor én XS CaseloadPredictor dragen eraan bij dat uitgevallen medewerkers met meer snelheid en focus de aandacht krijgen die ze verdienen. Otherside Hyperlab wil werkgevers en dienstverleners nog meer in staat stellen om hun energie dáárop te kunnen richten. Naast deze diensten, is de ambitie om meer geavanceerde AI-producten te ontwikkelen voor het gehele domein van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Veilig jouw persoonsgegevens verwerken met onze AI-diensten

De data die we verwerken middels onze AI-diensten verwerken we op een veilige manier en volgens de regels van de AVG. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat er bewust gebruik wordt gemaakt van onze AI-diensten. Wil je hier mee over weten? Lees dan onze handvatten voor bewust gebruik en hoe we zorgen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens.

Zien hoe het werkt? Bekijk het webinar hier terug

Meer weten?

Wil je meer weten over Hyperlab? Neem dan contact met ons op! 

Ja, ik wil meer weten!

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!