support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Waarom datagedreven werken?

Datagedreven werken. Als arbodienst of andere dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg lees en hoor je erover, maar je twijfelt nog. Wat brengt het je? Waarom zou je het moeten doen en wat gebeurt er als je het (nog) niet doet? In dit blog gaan we in op zowel het nut van werken op basis van data als de noodzaak van datagedreven werken. Nog even en de voordelen van datagedreven werken zijn je duidelijk!
 

De mogelijkheden van datagedreven werken

De laatste jaren wordt het datagedreven werken steeds vaker genoemd als drijvende kracht achter innovaties, bij arbodienstverleners en in veel andere markten. Logisch ook, want de mogelijkheden worden alsmaar groter.

 • Het verzamelen van data wordt eenvoudiger
  We gebruiken tegenwoordig sensoren, smartphones, slimme apparaten en camera’s. Hoe meer manieren, hoe meer data we verzamelen.
 • Het analyseren van data gaat veel sneller
  Het is inmiddels mogelijk camerabeelden live te analyseren om een auto zichzelf te laten besturen. Enorme hoeveelheden data kunnen dus realtime en zonder vertraging verwerkt worden.
 • Het starten met datagedreven werken is laagdrempeliger
  Waar je vroeger grote investeringen moest doen in het neerzetten van een analyse-omgeving, het opleiden van mensen en het onderzoeken van de data, zijn er nu services die je hierbij eenvoudig en relatief goedkoop kunnen helpen.

Meer mogelijkheden betekent natuurlijk nog niet dat elke vorm van dataverzameling en data-analyse ook nuttig is. Gelukkig zorgt data driven werken er in de meeste gevallen wèl voor dat je vele malen efficiënter gaat werken dan je concurrenten.Als jij precies weet welke producten wanneer waar moeten zijn, heb je minder voorraad en minder onverkochte voorraad. Je bent dan structureel sneller in het leveren en ook nog eens goedkoper. Kijk, hier wordt datagedreven werken pas echt lucratief.

 

Alle ins en outs van datagedreven werken rondom verzuim op een rij?

Bekijk dan ons e-book Aan de slag met datagedreven werken. In deze uitgebreide guide leggen we je uit hoe je een goede basis legt om datagedreven te gaan werken en hoe je dit steeds verder kunt optimaliseren.
 


Voordelen van datagedreven werken in de bedrijfsgezondheidszorg

Dat datagedreven werken in veel sectoren winst oplevert, mag helder zijn. Je hebt immers meer inzicht, en dat heeft veel voordelen. Maar welke mogelijkheden biedt werken op basis van data nu precies in de bedrijfsgezondheidszorg en bij arbodienstverleners? Welke knelpunten in de markt kunnen we oplossen of minstens verbeteren met datagedreven oplossingen? Zonder volledig te zijn, noemen we hieronder vijf voordelen van data driven werken in de arbodienstverlening.

1. Je verhoogt je kwaliteit van dienstverlening

Het eerste voordeel zit in het verminderen van de incidenten en klachten waar je als arbodienst op moet reageren. De menselijke onderbuik is erg goed in het herkennen van historische patronen en het aansturen van onze hersenen om hier onze keuzes op te baseren. Eigenlijk ga je dus - in ruwe vorm - al datagedreven werken als je ervaren krachten aan het werk zet. Alleen heeft dit ‘individuele leren’ een paar nadelen:

 • Iedereen maakt eerst (dezelfde) fouten, omdat de ervaring nog ontbreekt;
 • Iedereen leert nét wat andere aandachtspunten, dus voor je klanten is er niet één werkwijze en ook niet één kwaliteitsniveau;
 • Zodra een medewerker weggaat en wordt vervangen door iemand anders, daalt je kwaliteitsniveau.

Als je op een structurele manier als groep de juiste data verzamelt, analyseert en je medewerkers laat aansturen en ondersteunen door de resultaten, heb je een steeds hogere datakwaliteit en een beter wordend kwaliteitsniveau als organisatie. Je gegevensinvoer is foutloos. Je leert van de analyses, verwerkt deze lessen in je werkwijze en verbetert je datakwaliteit en algehele kwaliteit van dienstverlening richting werkgevers structureel.

 
 

Benieuwd of de kwaliteit van je data goed is?

Lees meer over het verhogen van je datakwaliteit in ons blog Datagedreven werken? Je datakwaliteit bepaalt het succes! >>>
 

 

2. Je kunt beperkte capaciteit efficiënt inzetten

Naast het leren als organisatie is het tweede voordeel van datagedreven werken dat je met minder capaciteit een beter resultaat kunt behalen. Als je kunt ontdekken welke werknemers het meest beïnvloedbare verzuim hebben (of dreigend verzuim hebben) en bij welke werknemers de hoeveelheid begeleiding erg weinig uitmaakt voor het resultaat, kun je met het tekort aan opgeleid personeel in de markt toch dezelfde resultaten behalen. Niet met een ‘eenheidsworst’ waarbij je iedereen door dezelfde machine heen maalt, maar door juist de gevallen waarbij het ertoe doet veel persoonlijke aandacht te geven. En bij de werknemers waarbij het eigenlijk niets uitmaakt, de begeleiding verder te automatiseren om in de gaten te houden of dat lage risico zo laag blijft.

Op dezelfde manier als waarop de grote supermarkten met steekproeven en één kassabediende vijftien zelfscankassa’s kunnen bedienen, kun je dan als goede arbodienst met één bedrijfsarts en twee ondersteuners vele malen meer medewerkers en werkgevers optimaal begeleiden. En dat scheelt in de kosten!

3. Je hebt eenvoudige onderbouwing voor extra begeleiding

Het uitleggen dat een interventie of extra begeleidingsvorm meer oplevert dan hij kost, is nu vaak gebaseerd op vertrouwen van de werkgever in de specialist. Als dat vertrouwen er (nog) niet is, mis je dus kansen in het inzetbaar houden van medewerkers. Als je (ook in een beginnende relatie met een nieuwe klant) meer cijfermatig onderbouwd kunt aantonen waarom een bepaalde extra investering meer oplevert dan hij kost, blijven er geen kansen onbenut om financiële redenen.

Anders gezegd: een objectieve meting die het risico aantoont op basis van historische data, helpt bij het overtuigen van de werkgever van een bepaalde interventie. Dit betekent dat je als arbodienst zowel meer omzet als betere begeleiding en een hogere klanttevredenheid realiseert.
 

 

Benieuwd hoe een arbodienstverlener datagedreven werkt?

Bekijk hier de klantcase van Richting B.V. en bekijk hoe zij met hun eigen dashboard inzicht geven aan klanten over hun verzuim.


4. Je kijkt vooruit in plaats van terug

Bij de verschillende niveaus van datagedreven werken wordt vaak benoemd dat als je er net mee begint, het vaak begint met structureler terugkijken. Wat is er afgelopen periode gebeurd en hoe staan we er nu voor? Je kunt hier dan datagedreven op ingrijpen.

Als je een niveau verder komt, kun je de verzamelde cijfers gebruiken om niet alleen te rapporteren over wat er in het verleden is gebeurd, maar ook over wat jij denkt dat er komende periode gaat gebeuren. Je kunt dan veel pro-actiever werkgevers adviseren, nog voordat er zaken misgaan. Dit kan zitten in het snel herkennen van probleemgevallen, in plaats van dat je pas na zes weken voor het eerst in contact komt. Wellicht kun je zelfs patronen van verzuim gaan herkennen en voorspellen welke werknemers, afdelingen of organisatorische ontwikkelingen voor uitval gaan zorgen de komende periode. En kun je hierop ingrijpen voordat die uitval er is. Van repareren naar het inzetten van preventieve maatregelen dus!

 

Triages kunnen de kwaliteit van data enorm verbeteren.

In het artikel Hoe triages een rol kunnen spelen bij datagedreven werken lichten we toe hoe adequate triage veel waardevolle informatie kan toevoegen.

 

5. Je kunt sneller reageren op klantvragen

Als je beter vooruit kunt kijken, ontstaan er natuurlijk ook mogelijkheden om werkgevers erg snel te helpen. Een spreekuur op dezelfde dag als dat je hem aanvraagt? Dat is nu vaak onmogelijk, maar dat komt doordat arbodiensten niet met dure, niet gebruikte capaciteit willen blijven zitten. Hoe beter je weet in welke regio en voor welke klanten je in welke weken voldoende artsen en casemanagers beschikbaar moet hebben, hoe beter je ervoor kunt zorgen dat je hier perfect op aansluit.

Als je ook nog eens weet bij welke werknemers een telefonisch spreekuur snel effect heeft, en je de klant onderbouwd kunt uitleggen dat het een investering is die zich snel terugbetaalt, kun je de resterende capaciteit zelfs diezelfde dag nog effectief inzetten. Hoe beter je weet wat wel en niet werkt bij welke werknemer, hoe efficiënter je je agenda kunt indelen en hoe meer tijd je overhoudt voor het helpen van andere werknemers en werkgevers.

Nut of noodzaak?

Naast bovenstaande vijf punten die het nut van datagedreven werken duidelijk maken, stippen we nog even aan waarom datagedreven werken ook bij arbodiensten en arbodienstverleners meer en meer noodzaak wordt. Ten eerste willen werkgevers steeds meer onderbouwing. Met een vaag gevoel of intuïtie kom je niet meer weg. Ten tweede zijn ook je concurrenten en collega arbodienstverleners ermee bezig. Wil je dus een goede arbodienst zijn, niet achterlopen en geen klanten kwijtraken? Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je jezelf het data driven werken eigen maakt.

Aan de slag met datagedreven werken

Voordat je nu als een kip zonder kop allerlei systemen aanschaft en processen omgooit, let even hierop. Het is niet verstandig direct op zoek te gaan naar de heilige graal van het datagedreven werken in je eigen markt. Er zijn al genoeg valkuilen als je het eerst simpeler probeert toe te passen…

Belangrijk is in elk geval dat je een eerste stap kiest die direct waarde oplevert. Als je geen lagere kosten, hogere omzet of veel hogere kwaliteit bereikt met je datagedreven bedrijfsproces, is het waarschijnlijk wel een interessant project maar ook een project dat zal eindigen. Om ervoor te zorgen dat de voordelen van data driven werken niet leiden tot omzetverlies maar juist tot winst op vele fronten, moet je toewerken naar een ander businessmodel voor je arbodienst. Een businessmodel dat je laat groeien wel te verstaan.

De echte vernieuwingen vinden namelijk pas plaats als er waardecreatie plaatsvindt voor de partij die moet investeren in deze ontwikkeling. Als je vooral je capaciteit per uur verkoopt aan klanten, heb je er niet zo veel aan als je dezelfde klantpopulatie met minder uren kunt begeleiden. Dan zou je met succesvolle verzuimbegeleiding het jaar daarna minder omzet hebben! Als je daarentegen een vast bedrag per medewerker per jaar krijgt, is het weer wél rendabel.

Conclusie

Al met al zijn de voordelen van datagedreven werken als arbodienstverlener enorm, mits je het op de juiste manier aanpakt. Denk goed na op welk vlak je jouw arbodienst wilt gaan vernieuwen en houd je businessmodel tegen het licht. Heb je eenmaal het juiste groeimodel gevonden en is data driven werken de normale gang van zaken in jouw organisatie, dan ligt de winst voor het oprapen. De tijd van iedereen met een griepje spreken, achter de feiten aanlopen en wachten op een beschikbare bedrijfsarts is nu echt voorbij. Het is de hoogste tijd voor betere en efficiëntere tijden!

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om datagedreven te gaan werken? Download dan kosteloos ons e-book of neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

 

Alle ins en outs van datagedreven werken rondom verzuim op een rij?

Bekijk dan ons e-book Aan de slag met datagedreven werken. In deze uitgebreide guide leggen we je uit hoe je een goede basis legt om datagedreven te gaan werken en hoe je dit steeds verder kunt optimaliseren.

Bel mij terug!

 

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!