support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
5 tips om datagedreven te werken met een verzuimsysteem

Sinds de komst van verzuimsystemen is verzuimbegeleiding efficiënter geworden. Enerzijds maakt het de begeleiding tastbaarder, omdat een verzuimsysteem je helpt om consequent en gestructureerd de benodigde (wettelijke) stappen te doorlopen. Anderzijds maakt een verzuimsysteem het makkelijker om data te verzamelen, zodat je kunt analyseren en je proces verbeteren. Dit geeft je de mogelijkheid om verzuimende medewerkers steeds beter te begeleiden en zelfs te voorkomen dat zij verzuimen.

Datagedreven werken dus. Dingen doen op basis van onderzoek en analyses. Dit is alleen niet zomaar even een a-b-c’tje, want er zijn ontzettend veel factoren die een rol kunnen spelen in verzuim. In dit artikel geven we je een aantal tips over hoe je datagedreven kunt werken met je verzuimsysteem.
 

 

Voorkom misvattingen in jouw analyses. Lees meer hierover in Échte inzichten met verzuimcijfers >>>


 

Tip 1: zorg voor GOEDE vastlegging van gegevens

Data is pas écht waardevol als het een goed beeld geeft van de werkelijkheid. Goede dataverzameling is het fundament van datagedreven werken. En nou denk je misschien: daar heb ik toch juist het systeem voor? Maar je systeem creëert zelf geen data. Het faciliteert het bundelen en beschikbaar stellen van data waardoor informatie ontstaat. 

Het is dus belangrijk dat je je systeem voedt met data. Doe je dit niet goed en consequent? Dan geeft je analyse een vertekend beeld en is de kans dat je (preventieve) acties het gewenste effect hebben minder groot. 

Stel jezelf bijvoorbeeld eens vragen als: hoe gaat het registreren van verzuim en herstel bij ons op dit moment? Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? En weet ik wel zeker dat afspraken over vastlegging ook echt worden nageleefd? Dit is wat er kan gebeuren als je de vastlegging bijvoorbeeld niet goed gebeurt. 

Voorbeeld niet goed vastleggen van verzuimgegevens
Uit veelvuldig landelijk onderzoek naar verzuim blijkt bijvoorbeeld dat frequent (kort) verzuimende medewerkers een aanzienlijk hogere kans hebben op langdurig verzuim in de jaren daarna. Maar stel dat een aantal leidinggevenden kort verzuim niet of niet goed registreert. Dan kan je systeem niet goed voorspellen wie er een verhoogd risico heeft op langdurig verzuim. 

De eerste stap naar waardevolle informatie is dus het goed vastleggen van data. Dit stimuleer je door enerzijds te faciliteren dat de verantwoordelijken dit goed kunnen registreren (dit behoort natuurlijk ook tot de kernfuncties van een verzuimsysteem). Moderne systemen zijn hierop ingericht en maken drempels voor zowel de medewerker als de leidinggevende zo laag mogelijk. Denk aan slimme digitale triages en automatische sms’jes/mailtjes waardoor de kans op het verkrijgen van belangrijke stuurdata groter wordt. 

Anderzijds stimuleer je dit door na te leven op het uiteindelijke gedrag en eventueel weerstand van de verantwoordelijken en door de data zelf te analyseren op ‘datakwaliteit’. Puur door het analyseren van de vastgelegde gegevens, is vaak al vast te stellen of de kwaliteit hoog of laag is. Doe dit dus ook voor je de data gebruikt in je analyses.

 

 

Benieuwd hoe een arbodienstverlener datagedreven werkt?

Bekijk hier de klantcase van Richting B.V. en bekijk hoe zij met hun eigen dashboard inzicht geven aan klanten over hun verzuim.

Tip 2: Stel doelen op en maak een programma voor het vastleggen van data.

Net als een huis, een business case of een ontdekkingsreis, begint datagedreven werken met een plan. Een uitgewerkt idee dat vertelt wat je wilt doen en hoe je dat wilt doen. Een doel en een programma dus. Dit is een belangrijke stap om op een zinvolle (en AVG-compliant) manier datagedreven te werken. 

Je programma begint met een doel. Analyseer je welke interventies en acties tot betere duurzame resultaten leiden bij de inzetbaarheid van medewerkers? Of analyseer je welke variabelen uiteindelijk leiden tot (langdurige) uitval van medewerkers? Of ben je vooral bezig met identificeren welke verzuimgevallen ook daadwerkelijk ‘beïnvloedbaar’ zijn, zodat je daar meer aandacht aan kan geven? 

In al deze gevallen is de te verzamelen (gestructureerde) data verschillend. En dit vergt wat van het werkproces dat je inricht: worden interventies netjes gestructureerd aangevraagd en goedgekeurd? Wordt hierbij vastgelegd wat het resultaat was? Zo niet: hoe richten we het proces zo in dat dit wel gebeurt?

Allemaal onderdelen van je programma. Uiteraard is dit een proces wat continu verbeterd wordt op basis van nieuwe inzichten. Registreer je eerst alleen de interventies en het uiteindelijke moment van herstel? Dan wil je wellicht toch ook verwacht resterend verzuim vastleggen voordat de interventie ingezet wordt. Alles van tevoren bedenken is hierbij niet nodig (en wellicht zelfs onnodig vertragend). Begin en blijf verbeteren!

Tip 3: Gebruik analysemodellen op basis van jouw belangrijkste variabelen

Een derde tip die je helpt om datagedreven te werken, is het maken van modellen. Een model is niks anders dan een afkadering van oorzaken en het gevolg. Het helpt je om inzichtelijk te krijgen welke variabelen leiden tot een bepaalde uitkomst. En ook welke variabelen niet of indirect bijdragen.

Blind de data volgen kan tot rare (foute) conclusies leiden. Een bekend voorbeeld uit Australië was de sterke samenhang in de maanden juni tot september in het aantal aanvallen van haaien op mensen aan de kusten de verkoop van het aantal ijsje in hetzelfde gebied.

Afbeelding 1: frequentie van aanvallen van haaien vs. ijsverkoop

Maar er bleek natuurlijk geen verband tussen deze twee variabelen. Er lag een belangrijk factor ten grondslag aan beiden: de verhoogde temperatuur in die maanden. Dit geeft dus aan dat je goed moet kijken naar de variabelen die een rol kunnen spelen, voordat je conclusies trekt. Een correlatie is namelijk totaal iets anders dan een causaal verband. 

Bepaal dus de cijfers die jij wilt meten en bepaal vooral hoe je ze meet. Want je wilt niet meten om het meten, je wilt meten om je begeleiding en interventies te optimaliseren. En dus is het belangrijk om te weten wat klopt en niet klopt. Een model geeft je hierbij de nodige houvast. Niet alleen voor je analyse, maar ook voor je rapportages. 

Afbeelding 2: voorbeeld analysemodel verzuim/preventie

Hierbij hoef je overigens niet zelf het wiel uit te vinden. De meeste standaard verzuimcijfers zijn bekend en ook welke variabelen hieraan ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan de meldingsfrequentie en de verzuimduur, onderverdeeld naar afdeling, leeftijd of geslacht.  

Meer mogelijkheden betekent natuurlijk nog niet dat elke vorm van dataverzameling en data-analyse ook nuttig is. Gelukkig zorgt data driven werken er in de meeste gevallen wèl voor dat je vele malen efficiënter gaat werken dan je concurrenten. 

 

Triages kunnen de kwaliteit van data enorm verbeteren.

In het artikel Hoe triages een rol kunnen spelen bij datagedreven werken lichten we toe hoe adequate triage veel waardevolle informatie kan toevoegen.

Tip 4: gebruik business intelligence (bi) tools

Datagedreven werken wil eigenlijk zeggen dat je handelt op basis van feitelijke informatie. Zoals de tips hierboven aangeven is het hiervoor belangrijk dat je dataverzameling goed is en dat je snapt welke variabelen elkaar beïnvloeden. Vaak kun je hier al de nodige informatie uithalen, waarmee je bijvoorbeeld kunt zien waardoor het komt dat je medewerkers van de ene afdeling vaker verzuimen dan medewerkers van de andere afdeling.  

Om écht te kunnen sturen heb je niet alleen modellen nodig, maar ook tools die deze modellen voor jou vertalen in actuele informatie. Dit noemen we Business Intelligence, afgekort BI. Het woord zegt het al, intelligent omgaan met je bedrijf. Data kan hier enorm bij helpen. BI-tools zetten jouw data om in tabellen en grafieken, zodat jij snel kunt zien hoe variabelen elkaar beïnvloeden. 

Bekende tools die jouw data gebruiksvriendelijk verwerken in rapportages zijn Qlik en PowerBI. Deze tools stellen je in staat om rapportages te maken, maar ook om deze rapportages te bundelen in dashboards. Zo kun je al je gegevens bij elkaar brengen tot één duidelijk overzicht. Je ziet zo sneller onnodige verspillingen in je verzuimbegeleiding of kansen om frequent kort verzuim te vinden en langdurig verzuim te voorkomen. 

Toch is BI niet per se gekoppeld aan data. Het is niks anders dan intelligent omgaan met dat wat je meet en weet. Denk dus goed na over de informatie die jij nodig hebt om acties en processen te verbeteren.  

 

Wil jij ook meer datagedreven werken maar weet je niet goed waar te beginnen?

Bekijk dan ons e-book Aan de slag met datagedreven werken. In deze uitgebreide guide leggen we je uit hoe je een goede basis legt om datagedreven te gaan werken en hoe je dit steeds verder kunt optimaliseren.

 

Tip 5: Laat de inzichten je proces sturen

Zorgen dat de inzichten leiden tot verbetering van de resultaten kan op een aantal manieren:

  • Informeren van je professionals over de inzichten (opleiden)

Dit heeft als doel dat ze deze inzichten daarna zelf toepassen om tot betere keuzes van acties te komen. Dit is met name effectief voor inzichten die eigenlijk ‘altijd’ van toepassing zijn en die eenvoudig te onthouden zijn.

  • Integreren van de inzichten in de getoonde dashboards of informatie aan gebruikers (decision support)

Iets specifieker dan het ‘opleiden’ zorgt het tonen van de juiste dashboards en informatie ervoor dat de gebruikers in hun keuze gestuurd worden. Dit is met name effectief als er nog een menselijke beoordeling voor een keuze noodzakelijk is, maar waarbij je wil zorgen dat de informatie over de keuze gebruik maakt van de verkregen inzichten.

  • Intelligenter maken van je protocollen (automatiseren)

Steeds meer data-analyse-tools kennen ook de mogelijkheid om de gevonden verbanden en risico-inschattingen te integreren met je werkproces. Hierdoor kun je de uitkomst van een analyse van een verzuimmelding (de persoonsgegevens maar ook de gegevens uit een digitale intake) gebruiken om te bepalen welke vervolgacties je wilt laten uitvoeren. Hierdoor kun je een verzuimproces veel gerichter op de specifieke situatie inrichten en kun je veel aandacht geven aan de verzuimmeldingen waar dit ook effect kan hebben, en ben je weinig tijd kwijt met het begeleiden van niet-beïnvloedbaar verzuim.

  • Bekijk wat het beste past bij de inzichten die verkregen zijn.

Een laatste belangrijk aandachtspunt is: zorg dat het ‘bedrijfsmodel’ waarin je werkt aansluit bij het benutten van deze inzichten. Datagedreven werken vergt enige investering. Dit blijft alleen houdbaar indien de voordelen opwegen tegen deze investeringen. Maar als je inzichten bijvoorbeeld juist zorgen voor een lagere omzet voor jou als dienstverlener (doordat er bijvoorbeeld minder bedrijfsarts-uren nodig zijn), dan kan dit om hele andere redenen dan ‘geen nuttige inzichten’ leiden tot het stoppen van deze investeringen in data-analyses.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om datagedreven te gaan werken? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

Bel mij terug!


 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!