support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Meer aandacht voor je medewerker!

Een positieve en productieve werkomgeving start met het geven van de juiste en oprechte aandacht aan jouw medewerkers,  Maar wist je dat je door het geven van aandacht ook het welzijn van medewerkers verbeterd kan worden en dat het je in staat kan stellen om vroeg signalering op eventuele uitval te doen? Een verzuimsysteem kan een handig hulpmiddel zijn om dit te bereiken.  

Verzuimsysteem is óók communicatieplatform

Met een verzuimsysteem word je ondersteund bij het beheren van het verzuim binnen jouw organisatie. Zo kun je verzuimgegevens vastleggen, verzuimregistraties bijhouden en de voortgang van een ziekmelding volgen. Maar een verzuimsysteem is meer dan alleen een digitaal dossier voor ziektegevallen. Het dient ook als platform voor communicatie, samenwerking en interactie tussen werkgever, medewerker en andere betrokken partijen zoals de bedrijfsarts van de arbodienst, een coach of andere interventionst.

Hoe kan een verzuimsysteem bijdragen?

1. Efficiënt verzuimbeheer
Door het gebruik van een verzuimsysteem kun je het verzuimbeheer binnen je organisatie efficiënter maken. Je kunt verzuimgegevens gestructureerd vastleggen en gemakkelijk terugvinden, waardoor je minder tijd kwijt bent aan administratieve rompslomp. Dit stelt je in staat om meer tijd en energie te besteden aan het ondersteunen en begeleiden van je medewerkers die verzuimend zijn of dreigen uit te vallen.


2. Snelle en veilige communicatie
Een verzuimsysteem biedt ook de mogelijkheid om snel, veilig en effectief te communiceren met je medewerker over onderwerpen die gevoelig zijn zoals ziekte of welbevinden. Je kunt gemakkelijk één op één berichten versturen, updates delen en medewerkers op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf in zijn geheel rondom bedrijfsgezondheid. Dit zorgt voor transparantie en betrokkenheid, waardoor je medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Meer weten over veilig communiceren in een verzuimsysteem? In Xpert Suite zit een beveiligde berichtenbox. Lees meer over deze mogelijkheden en bekijk ook een video hoe deze werkt>>> 


3. Betere opvolging van ziekmeldingen
Met een verzuimsysteem kun je de voortgang van ziekmeldingen eenvoudig volgen. Je kunt de status van ziekmeldingen in de gaten houden, herstelproces bewaken en eventuele vervolgstappen tijdig plannen. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak en helpt je om je medewerkers op de juiste manier te ondersteunen tijdens hun herstelproces.


4. Vragenlijsten
Sommige verzuimsystemen bieden de mogelijkheid om vragenlijsten te creëren in hun systeem. Dit kan een waardevol instrument zijn om meer aandacht te krijgen voor je medewerker. Door namelijk regelmatig te peilen in de organisatie, weet je hoe het staat met de werktevredenheid, de werkdruk, en de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers. Maar daarnaast kan het ook een tool zijn om de zieke medewerker te ondersteunen. Zo kan een vragenlijst worden ingezet ter voorbereiding op een spreekuur of achteraf ter evaluatie. Door vooraf vragen te stellen kan je een medewerker actief betrekken bij zijn re-integratie en win je tijd waardoor je meer tijd hebt voor de inhoud van het gesprek.

Benieuwd hoe we in Xpert Suite vragenlijsten hebben ingericht? Kijk dan eens naar het voorbeeld in deze video.

Zo krijg je dus meer aandacht voor je medewerker

Kortom, als je meer aandacht wilt besteden aan het welzijn van je medewerkers, kan het gebruik van een verzuimsysteem in combinatie met vragenlijsten een waardevolle toevoeging zijn. Het biedt inzicht in het verzuim en de behoeften van je medewerkers en vergroot de medewerkerbetrokkenheid zodat je gerichte actie kunt ondernemen en precies weet wat er speelt bij elke medewerker. Bovendien geeft het je meer tijd, waardoor jij tijd overhoudt voor het écht goede gesprek over het welzijn van de medewerkers. 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!