support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Vragenlijsten vormen een krachtige en laagdrempelige manier om op verschillende momenten tijdens de verzuimbegeleiding en andere bedrijfsgezondheidsprocessen, informatie op te halen bij de verschillende betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de medewerker en leidinggevende.

Herkenbare voorbeelden zijn triagevragenlijsten bij aanvang van verzuim enuitvraag ter voorbereiding van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker over de re-integratie of de afspraak met de bedrijfsarts in het kader van beperkingen en mogelijkheden.

Maar de mogelijkheden voor het inzetten van vragenlijsten zijn eindeloos en met de module XS Forms biedt Xpert Suite haar klanten alle mogelijkheden om volledig naar eigen inzicht vragenlijsten in te richten en in te zetten binnen de bedrijfsgezondheidsprocessen                en -dienstverlening.

Benieuwd hoe het werkt in Xpert Suite?

Bekijk in deze video hoe een vragenlijst in Xpert Suite wordt gebruikt.

Productkenmerken:
  • Dynamische vragenlijsten, eenvoudig configureerbaar
  • Per e-mail of SMS aanbieden aan medewerker, leidinggevende en andere betrokkenen
  • Invulbaar vanuit de e-mail of SMS zonder de noodzaak om in te loggen
  • Vragenlijstresultaten direct beschikbaar binnen het juiste dossier
  • Automatisch vervolgacties triggeren op basis van gegeven antwoorden
  • Antwoorden beschikbaar voor gebruik in documenten en overzichtskaarten
  • Standaard vragenlijsten beschikbaar, zoals de SCL90, RAND36 en 4DKL.
Meer weten?

Wil je meer weten over XS Forms? Neem dan contact met ons op!

Contact 

 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!