support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999

Binnen een organisatie zijn er meestal verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding. Dit zijn de belangrijkste betrokkenen:

Rol van de Werkgever

De werkgever heeft over het algemeen de overkoepelende verantwoordelijkheid voor het beheer van verzuim en de implementatie van verzuimbegeleiding. Ze zijn verantwoordelijk voor het creëren van een ondersteunende cultuur rond verzuimbeheer, het ontwikkelen van beleid en procedures, en het zorgen voor naleving van wet- en regelgeving. De werkgever speelt een sleutelrol bij het faciliteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het bieden van de nodige middelen en ondersteuning.

Rol van HR

De HR-afdeling heeft vaak een centrale rol in de verzuimbegeleiding. Ze zijn verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van processen met betrekking tot verzuimregistratie, communicatie en opvolging. Ze werken samen met managers, werknemers en externe partijen om ervoor te zorgen dat de juiste stappen worden genomen en dat de werknemers de nodige ondersteuning ontvangen. HR-medewerkers kunnen ook betrokken zijn bij het opstellen van re-integratieplannen en het faciliteren van arbeidsaanpassingen.

Rol van de arbodienst en bedrijfsarts

De arbodienst en bedrijfsarts spelen een belangrijke rol bij de medische aspecten van verzuimbegeleiding. Ze voeren medische beoordelingen uit, evalueren de gezondheidstoestand van de werknemers en adviseren over geschikte interventies en aanpassingen. Ze werken samen met de werkgever, HR en de werknemer om de medische aspecten van het verzuim aan te pakken en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Een verzuimsysteem waarbij alle betrokkenen in één systeem werken bevordert de samenwerking tussen alle betrokkenen en vergroot de kans op succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. De Xpert Suite voorziet hierin.

Meer weten over de Xpert Suite
Rol van de Leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een directe rol bij het begeleiden en ondersteunen van zieke of geblesseerde werknemers. Ze zijn verantwoordelijk voor het tijdig melden en opvolgen van verzuim, het bespreken van de voortgang met de werknemers en het faciliteren van re-integratie-inspanningen. Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het creëren van een ondersteunende en begripvolle werkomgeving voor werknemers die terugkeren van verzuim.

De uitvoering van verzuimbegeleiding

De uitvoering van verzuimbegeleiding draait niet alleen om de uitvoering van wettelijk verplichte taken. Of je nu werkgever of bedrijfsarts bent, je wilt over de mogelijkheden beschikken de eigen verzuimbegeleiding op eigen wijze in te richten. Dit is de kracht van de Xpert Suite. Met dit verzuimsysteem beschik je over alle benodigde tools om de samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen te waarborgen.

Meer weten over de Xpert Suite

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9950
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Business Development Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!