support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
nederlands

Als (medische) professional word je efficiënt en veilig ondersteund. In een volledig afgeschermde module Medisch dossier is de Xpert Suite toegespitst op de situatie van de medische professional. Met een overzichtelijk chronologisch opgebouwd dossier, is het eenvoudig om de historie van de medewerker en/of cliënt terug te lezen. Op basis van deze historie - en het contact - is het ook gemakkelijk om de behandeling te hervatten.

Zijn de gegevens van de medewerker gewijzigd? Je vult ze eenvoudig aan, terwijl je de verslaglegging van het gesprek doet. Is iets al eerder vastgelegd? Dan sleep je het naar het nieuwe verslag, zodat je geen dubbele registratie hebt. Zo wordt er geen minuut verspild met onnodige registratielast of eindeloos zoeken naar de juiste gegevens. Alle documenten zijn direct voorhanden op de overzichtelijke tijdlijn. Je bestede tijd? Die wordt meteen weggeschreven naar de module Tijdregistratie.

Kortom: met de module Medisch dossier kun je je volledig concentreren op het werk met de (zieke) medewerker en het adviseren over werkhervatting aan de werkgever en de medewerker.

 

Productkenmerken

 

  • Streng beveiligd medisch dossier
  • Voldoet aan richtlijnen NVAB en AVG
  • Verzuimoorzaken & CAS-code registratie
  • Melding beroepsziekten naar NCvB
  • Chronologische dossieropbouw
  • Eenvoudig overdragen van medisch dossier (incl. bijlagen) naar externen (specialist / second opinion)
  • Integratie met modules Agenda en Contractmanagement 
  • Mogelijkheid tot taakdelegatie

Door het tekort aan bedrijfsartsen worden taken steeds vaker gedelegeerd. Bijvoorbeeld naar arbo-artsen en bedrijfsverpleegkundigen, casemanagers, praktijkondersteuners en reintegratieconsulenten. Op deze manier kunnen veel meer operationele werkzaamheden door anderen overgenomen worden. Daarmee krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor de werkzaamheden die echt alleen hij kan doen. Natuurlijk zijn hier duidelijke werkafspraken voor nodig. Wanneer welke taken mogen worden uitgevoerd? Wat zijn de voorwaarden? Wat mag wel en wat mag niet?

In de Werkwijzer Taakdelegatie heeft de NVAB richtlijnen opgesteld waarin duidelijk wordt wanneer het volgens hen verantwoord is taken van een bedrijfsarts te delegeren. De werkwijzer brengt de stappen in beeld die de bedrijfsarts in samenwerking met de betrokken partijen zet bij taakdelegatie, rekening houdend met de (wettelijke) kaders en uitgangspunten.

Vanuit deze werkwijzer en de daarbij behorende richtlijnen van de NVAB, hebben wij kritisch naar ons eigen platform gekeken. Hoe bewaakt de Xpert Suite deze richtlijnen? Hoe kunnen wij jouw taakdelegatie beleid ondersteunen?

Het antwoord hierop lees je in het Whitepaper “Taakdelegatie en de XS”.

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Utopialaan 36, gebouw C
5232 CE 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073-6159950
Xpert Desk
Tel: 073-6159950
Download onze brochure
Robert van Gils | Manager Sales & Marketing
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Maak nu een afspraak!