support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Support
Xpert Desk
073 - 61 59 999
Koppeling tussen Xpert Suite & SKB

Werk je met de Xpert Suite? Dan kun je nu eenvoudig een PMO/PSA uitvoeren, vanuit de Xpert Suite. Medewerkers worden vanuit hier uitgenodigd voor een PMO dat aansluit bij hun werkomstandigheden, met de vragenlijsten van SKB. Meteen na het invullen ontvangen de medewerkers een terugkoppeling van hun resultaten in een persoonlijk adviesrapport. Dit rapport wordt automatisch ook gearchiveerd in het medisch dossier (XS Medical) zodat de bedrijfsarts deze kan raadplegen. Tevens kan de medewerker meteen een afspraak inplannen in de agenda van de bedrijfsarts. Met deze werkwijze worden de barrières geslecht en kun je als organisatie echt werk maken van preventie!

SKB helpt organisaties wendbaar, innovatief en vitaal te zijn. Met duurzaam inzetbare medewerkers, betere prestaties, meer werkgeluk, hogere klanttevredenheid, minder verzuim en kosten. Hoe we dat doen? Met innovatief medewerkersonderzoek, advies en coaching.

PSA/PMO bij SKB           

SKB verzorgt het vragenlijstonderzoek wat bij een Preventief medisch onderzoek wordt ingezet. De gevalideerde vragenlijst Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van SKB wordt aanbevolen door de inspectie SZW en voldoet aan alle eisen die gesteld worden om PSA te meten. Daarnaast brengen we, in het kader van het PMO, alle arbeidsrisico's en gezondheids- en welzijnsaspecten in kaart. Denk bijvoorbeeld aan BRAVO (leefstijl), gezondheidsklachten, werkdruk en stress en de energiebronnen van medewerkers. Met onze verbetertools krijgt u concrete oplossingsrichtingen om uitval en verzuim te verminderen en juist de energie en de gezondheid van medewerkers te bevorderen. 

Ja, ik wil!

Wij willen ook graag contact met jou!
Otherside at Work
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 17152287
Receptie
Tel: 073 615 9950
Xpert Desk
Tel: 073 615 9999
Robert van Gils | Business Development Manager
robert.vangils@othersideatwork.nl 06 46 11 99 28
Bianca van Grinsven | Sales Manager
bianca.vangrinsven@othersideatwork.nl 06 41841632
Maak nu een afspraak!